Miljö

På Capio Specialistcenter AB ansvarar vi för miljön genom att vi i vår dagliga verksamhet ständigt arbetar med att minska vår miljöbelastning och därmed bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015. 

                                   ISO-certifikat

Här kan du ta del av vår miljöpolicy! Har du förslag, frågor eller synpunkter gällande vårt miljöarbete? Vänligen skicka ett mail till maria.huss@capio.se som är vår verksamhetssamordnare. Vi är måna om att ständigt förbättra oss!