Bröstlyft

Bröstlyft återskapar form och volym av brösten.

Genom ett bröstlyft går det att återskapa önskvärd form och volym. 

Efter en bröstförstoring är det mycket vanligt att man även kombinerar denna med ett bröstlyft. 

Operationen sker, precis som våra övriga bröstoperationer, i narkos och tar cirka 1-2 timmar.