Näsplastik

Det finns olika skäl till att utföra näsplastik.

Näsoperationer utföres av tre skäl – antingen vill man återställa näsans utseende efter skada, ändra utseende av kosmetiska skäl eller förbättra luftflödet. Utseende och funktion hänger dock intimt ihop så ändrar man utseende kan det också påverka luftflödet och vill man förbättra luftflödet så påverkar det ibland också utseendet.

Hur går en näsplastik till?

Såväl funktionell som kosmetisk näskirurgi utförs vanligen under lättnarkos i lokalbedövning. Helnarkos kan dock erbjudas mot extra tillägg. Patienten kan gå hem samma dag. Operationen utförs ofta inifrån näsan utan synliga ärr. I mer komplicerade fall måste dock näsan öppnas och då uppkommer ett diskret ärr som oftast försvinner med tiden. Man blir då informerad om detta i förväg. Det är av stor betydelse att operatören vid ett kosmetiskt ingrepp också är förtrogen med näsans fysiologi och behärskar den funktionella kirurgin. Ingreppen kan annars leda till en invalidiserande nästäppa som i längden kan vara värre att leva med än en missprydande näsa.

Den funktionella kirurgin sker oftast inifrån näsan – man rätar upp en sned nässkiljevägg och/eller minskar näsmusslornas storlek. I mer avancerade fall måste man emellertid också räta näsbenen och/eller sänka näsan för att vidga och stadga upp näsvingarna och då påverkas också näsans yttre. Målet är att skapa en väl fungerande näsa som harmonierar med ansikte, karaktär och kroppskonstitution, utan att näsan för den skull ser opererad ut. Ibland måste man göra hakplastik för att få de rätta proportionerna.

Vad händer efter en näsplastik?

Näsan är mycket personlig och det är därför viktigt att man gjort klart för sig vad man vill förändra. Besvikelsen kan annars bli stor trots ett tekniskt gott resultat. Även om näsan blivit precis som man önskade kan det ta tid att vänja sig vid det nya utseendet. Veckan efter operationen skyddas näsan av en yttre plastskena. Det gör sällan ont efter operationen men första veckan kan man få en övergående blånad kring ögonen. Återgång till arbetet kan vanligen ske efter en dryg vecka. Sjukskrivning kan erhållas bara om funktionell näskirurgi utförts.