Ögonlocksplastik

En ögonlocksplastik syftar till att ta bort hängande hud från övre ögonlocken eller påsar under ögonen.

Man kan operera övre respektive nedre överlocken var för sig eller vid samma tillfälle. En ögonlocksplastik påverkar inte synen.

Hur går en ögonlocksplastik till?

Ögonlocksplastiken görs oftast i lätt narkos och med lokalbedövning. Vid operation av det övre ögonlocken tas överskottshuden bort och man tar samtidigt bort en liten strimma av muskeln kring ögat för att bättre markera vecket på övre ögonlocket. Ibland tar man dessutom bort litet av det fett som omgärdar ögonen. Vid operation av undre ögonlocken kan man antingen lägga snitten under ögonfransarna eller på insidan av nedre ögonlocken. Om snitten läggs under ögonfransarna kan man antingen flytta eller ta bort fett och samtidigt ta bort hud men om snitten läggs på insidan tas bara fettet bort. Ögonlocksplastiken tar vanligen 0,5-1,5 timme. Efter operationen ligger du kvar ytterligare någon timme på kliniken med kylkuddar för att minimera svullnad och blåmärken.

Vad händer efter en ögonlocksplastik?