Viktoperationer & Magoperationer

Capio CFTK har landets längsta erfarenhet av Sleeve Gastrectomy. Vi började med denna metod för viktoperationer redan 2007 och var då först i Sverige. Sleeve Gastrectomy och Gastric Bypass är moderna magoperationer och behandlingar anpassad efter varje enskild patient. På Capio CFTK utför vi viktoperationer på personer med ett BMI på 30 och uppåt. Vi tar självklart emot patienter från hela landet som önskar viktminskningskirurgi.

operationÖvervikt och fetma är idag ett mycket omfattande samhällsproblem. För den som lider av fetma påverkas hälsan på många sätt och diabetes, högt blodtryck, nedslitna knä- och höftleder och cancer är bara några exempel på följdsjukdomar till fetma. Risken att dö i förtid är betydande och individens livskvalité är ofta nedsatt.  

För den som har fetma krävs en behandling som varaktigt förändrar livsstilen vad gäller kost- och motionsvanor. För många är det svårt att åstadkomma en varaktig viktminskning. När konservativ behandling med kost- och motionsråd, eventuellt i kombination med någon form av medicinsk behandling inte lyckats, är en viktminskningskirurgisk behandling ofta att rekommendera. Man gör då en magsäcksoperation för att åstadkomma en permanent viktminskning.

 

Överviktsoperation & magoperation med titthålsteknik

Viktoperationer (vilket många gånger i folkmun benämns magoperation) är idag väl utprovade med god effekt på viktminskning också på lång sikt. Våra överviktsoperationer görs med titthålskirurgi och vi använder olika metoder beroende på vad som passar bäst för patienten. Vår vanligaste överviktsoperation är Sleeve Gastrectomy men vi utför även Gastric Bypass.

CFTK var den klinik i landet som introducerade Sleeve 2007 som metod inom viktminskningskirurgi, därmed har vi också landets i särklass längsta erfarenhet av Sleeve. 

Allt ingår - kostnadsfri konsultation - två övernattningar

 Här ser du våra priser.  

I respektive supportprogram ingår:

  • läkarbesök före operationen
  • viktoperationen och postoperativ vård
  • två övernattningar på kliniken
  • receptförskrivning
  • rådgivning av läkare, sjuksköterska och dietist efter behov
  • vårt endagsprogram som kallas för Återträffen. 

De flesta andra kliniker erbjuder en övernattning, men för din trygghet så erbjuder vi två övernattningar i samband med din magoperation. Vill du åka hem redan efter en natt så får du självklart göra det, men de flesta brukar tycka att det är skönt att stanna en extra natt.

 

Patienter från hela landet

Du behöver inte bo i Stockholmsområdet för att bli patient hos oss, våra patienter kommer från hela Sverige. Uppföljning efter  din magoperation kan ske per telefon.

Informationsfilm om viktoperationer på CFTK

Gastric Sleeve

Vår vanligaste operationsmetod mot övervikt och fetma. Vid Sleeve Gastrectomy görs magsäcken om till ett smalt rör. Ca 75% av magsäcken tas bort och volymen minskar således kraftigt. Läs mer om sleeveoperationer på Capio CFTK.

Gastric Sleeve

Gastric Bypass

Alternativ operationsmetod mot övervikt och fetma. Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Samtidigt kopplas en del av tunntarmen också bort från näringsupptag. Läs mer om Gastric Bypass på Capio CFTK.

Gastric Bypass