Gastric Bypass

Gastric Bypass är en alternativ operationsmetod mot övervikt och fetma. Ingreppet innebär att större delen av magsäcken kopplas ur.

Illustration Gastric Bypass

Vad innebär Gastric bypass?

Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Samtidigt kopplas en del av tunntarmen också bort från näringsupptag. Det är således en kombination av minskat näringsintag till magsäcken och minskat näringsupptag i tunntarmen som åstadkommer viktminskningen.

Gastric bypass ger en säker och varaktig viktminskning. En nackdel är att brist på vitaminer och andra näringsämnen kan uppstå på sikt. Livslång kontroll av detta är därför nödvändig efter denna operation. Efter en gastric bypass finns en viss risk för tarmvred i efterförloppet.

Ett problem kan vara s k dumping eftersom den nedre magmunnen inte längre reglerar hur snabbt födan når tarmen. "Snabba kolhydrater" kan då orsaka känslor av yrsel, matthet, kallsvettning och hjärtklappning. 

Gastric Sleeve - vår vanligaste operationsmetod

Den vanligaste metoden för viktminskningsoperationer som vi på Capio CFTK använder oss av är Gastric Sleeve, med vilken vi gjort drygt 4.000 operationer. På CFTK har vi med stor framgång använt oss av denna metod sedan 2007, då vi också var först i Skandinavien med den. Gastric Sleeve, eller Sleeve Gastrectomy, som man också säger innebär att magsäcken görs om till ett smalt rör som bidrar till en kraftig viktnedgång med få komplikationer. Vid Sleeve kopplas inga tarmar bort, vilket ger färre biverkningar än vid Gastric bypass.

Capio CFTK utför Gastric Bypass på de patienter som inte önskar Sleeve Gastrectomy och som har BMI 35-50.

Vad händer efter en gastric bypass-operation?

Efter din gastric bypass vaknar du upp på vår uppvakningsavdelning för att därefter flytta in i ett av våra trevliga patientrum. Sammanlagt är du hos oss i två dygn.

Vi rekommenderar att du är sjukskriven i 4 veckor för att vänja dig vid din ”nya” magsäck och återhämta dig efter operationen.
Du kommer att behöva avsätta tid för att få i dig vätska och måltider samt för att röra dig enligt våra rekommendationer.  Läs mer om vad som händer efter operationen och det supportprogram som vi erbjuder i två år efter operationen.

Patientrum

 

Vill du veta mer om viktoperationer på Capio CFTK?

Kontakta oss för att få mer information om våra viktningskningsoperationer eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

 

Steg för steg

Läs om hur vi steg för steg går igenom processen för viktoperation. Från första konsultationen till återträffen och vårt 2-åriga livsstilprogram.


Steg för steg

Patientberättelser

En viktoperation är inte bara ett kirurgiskt ingrepp. Läs om Åsas och andra patienters upplevelser av överviktsoperationen samt om hur det gick sen.

Patientberättelser