Gastric Sleeve

Gastric Sleeve är en modern operationsmetod och vårt vanligaste ingrepp mot övervikt. Vid Sleeve Gastrectomy görs magsäcken om till ett smalt rör som bidrar till en kraftig viktnedgång med få komplikationer.

Illustration sleeve gastrectomy

Vid Sleeve Gastrectomy, eller gastric sleeve som man också säger, görs magsäcken om till ett smalt rör. Ca 75 % av magsäcken tas bort och volymen minskar således kraftigt. Det som tas bort är den del i vilken en stor del av hungerhormonet ghrelin bildas. Minskad grehlinnivå i blodet bidrar till viktminskningen med denna metod.

Fördelar med Sleeve Gastrectomy 

Sleeve Gastrectomy är idag vår vanligaste operationsmetod vad gäller fetmakirurgi. Capio CFTK var först med Sleeveoperationer i Skandinavien och vi har hittills utfört mer än 4500 lyckade operationer. Fördelen med sleevemetoden framför Gastric Bypass (vilken idag fortfarande är den vanligaste överviktsoperationen eftersom inte alla landsting och privatkliniker erbjuder Sleeve Gastrectomy) är att man efter en Gastric Sleeve-operation löper mindre risk för s k dumping samt vitamin- och mineralbrist och att risken för tarmvred är obefinlig.

Vad händer efter en gastric sleeve-operation?

Efter din gastric sleeve vaknar du upp på vår uppvakningsavdelning för att därefter flytta in i ett av våra trevliga patientrum. Sammanlagt är du hos oss i två dygn.

Vi rekommenderar att du är sjukskriven i 4 veckor för att vänja dig vid din ”nya” magsäck och återhämta dig efter operationen. Du kommer att behöva avsätta tid för att få i dig vätska och måltider samt för att röra dig enligt våra rekommendationer.  Läs mer om vad som händer efter operationen och det supportprogram som vi erbjuder i två år efter operationen.

Ljusa patientrum

 

Vill du veta mer om viktoperationer på Capio CFTK?

Kontakta oss för att få mer information eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

Steg för steg

Läs om hur vi steg för steg går igenom processen för viktoperation. Från första konsultationen till återträffen och vårt 2-åriga livsstilprogram.


Steg för steg

Patientberättelser

En viktoperation är inte bara ett kirurgiskt ingrepp. Läs om Åsas och andra patienters upplevelser av överviktsoperationen samt om hur det gick sen.

Patientberättelser