Hur farligt är övervikt?

Övervikt och fetma är ett av vår tids största hälsoproblem. Samtidigt som vi idag rör oss mindre och förbrukar mindre kalorier har vi inte anpassat kosten till en ny livsstil.

Övervikt leder till en försämrad hälsa - både fysiskt och psykiskt. Följdsjukdomar som diabetes, högt blodtryck, nedslitna höft- och knäleder är vanliga.

Sammantaget förkortas livstiden hos en överviktig med flera år. De flesta är ense om att en förändrad livsstil behövs om man varaktigt skall gå ner i vikt. Att hitta en naturlig balans mellan nyttig och bra kost och energiförbrukning baserad på regelbundna motionsvanor är nödvändigt om kroppen skall ställa in sig på en lagom kroppsvikt.

 

Relativ risk att dö i förtid för 50-åriga män och kvinnor

(ej rökare) i förhållande till BMI.

illustration risker med övervikt 
Ref. Adams et al. NEJM, 2006;355:763-78

Vill du veta mer?

Räkna ut ditt BMI via vår BMI-räknare, kontakta oss för att få mer information eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

BMI-räknare