Hur farligt är övervikt?

Övervikt och fetma är ett av vår tids största hälsoproblem. Samtidigt som vi idag rör oss mindre och förbrukar mindre kalorier har vi inte anpassat kosten till en ny livsstil.

Övervikt leder till en försämrad hälsa - både fysiskt och psykiskt. Följdsjukdomar som diabetes, högt blodtryck, nedslitna höft- och knäleder är vanliga. Fetma har också visat sig medföra en ökad risk för att utveckla vissa cancerformer. Sammantaget finns det goda grunder att påstå att övervikt och fetma medför en ökad risk att dö i förtid och livskvaliteten upplevs oftast sämre hos överviktiga.

Få som lyckas gå ner på egen hand

Att gå ner i vikt genom förändrade kost- och träningvanor tycks vara mycket svårt och endast 3-5 % lyckas behålla den lägre vikten över tid. När konservativ behandling, eventuellt i kombination med någon form av medicinsk behandling, inte lyckats är kirurgi ofta att rekommendera. 

Hormonellt etablerad övervikt

För att skilja olika typer av övervikt och fetma talar vi idag om hormonellt etablerad övervikt och icke etablerad övervikt. En hormonellt etablerad övervikt uppstår oftast efter många bantningsförsök och innebär att kroppen skyddar sig mot en viktnedgång. Vid ett viktminskningsförsök ökar hungerhormonerna, mättnadshormonerna minskar och energiförbrukningen minskar. Det blir med andra ord mycket svårt att hålla sig till sin kost- och motionsplan. En icke hormonellt etablerad övervikt kan framgångsrikt behandlas med endast ändrade kost- och motionsvanor medan en hormonellt etablerad övervikt i regel kräver kirurgi i tillägg med förändrade kost- och motionsvanor för att behandlas framgångsrikt. 

BMI-gräns för viktoperation

Rekommendationen för viktoperation har under många år varit att patienten ska ha ett BMI över 40 eller 35 om det finns en samtidig följdsjukdom till övervikten. Under senare år har dock flera undersökningar visat att kirurgisk behandling även är effektiv vid lägre BMI. Enligt en Australiensisk undersökning fick patienter med BMI 30 och 35 antingen genomgå en operation eller behandling med kost, motion och medicin. Efter två år hade de viktopererade patienterna gått ner 87 % av sin övervikt mot 22 % för den icke opererade gruppen. Av de patienter som genomgick operation hade 37 % diabetes typ 2 före operationen. Efter två år hade denna siffra minskat till 3 %. 

På Capio CFTK har vi sedan start ansett att en operation för övervikt kan vara lämplig även för patienter som har ett BMI mellan 30 och 35 och därför har vi en nedre gräns på just BMI 30.  

 

Relativ risk att dö i förtid för 50-åriga män och kvinnor

(ej rökare) i förhållande till BMI.

illustration risker med övervikt 
Ref. Adams et al. NEJM, 2006;355:763-78

Vill du veta mer?

Räkna ut ditt BMI via vår BMI-räknare, kontakta oss för att få mer information eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

BMI-räknare