2-årigt supportprogram med 5 års uppföljning

Ett av våra ljusa patientrum

En viktoperation är en nystart i livet, men det är ingen mirakelkur för att bli hälsosam. Direkt efter operationen börjar ett nytt liv med ändrade matvanor och motion. För att ge dig som patient de bästa förutsättningarna att lyckas ändra ditt beteendemönster stöttar vi dig genom ett supportprogram.

Under ditt supportprogram är du välkommen att kontakta våra kirurger, sjuksköterskor och vår dietist när du behöver vägledning och har frågor om näring, motion eller annat som rör operationen. Du kan exempelvis få ditt matintag näringsberäknat, ta del av träningsprogram och få reda på din kroppssammansättning för att motivera dig att fortsätta leva sunt.

Direkt när du kommer hem efter din viktoperation sätter supportprogrammet igång och du kan ringa, maila eller besöka oss så ofta du behöver. Till skillnad från andra vårdgivare kan du komma och träffa sjuksköterska och dietist med kort varsel.

I supportprogrammet ingår också Återträffen, en inspirationsdag där du tillsammans med andra patienter får motivation att komma igång eller behålla en hälsosam livsstil. Du får också möjlighet till viktkontroll samt personliga samtal med din dietist och sjuksköterska. 

 

                 BIld på Baribuddy

Utöver det personliga stödet vill vi erbjuda andra typer av hjälpmedel för att underlätta livsstilsförändringen som krävs efter en överviktsoperation. Alla våra patienter har möjlighet att få tillgång till den klinikanpassade appen Baribuddy, som är ett stöd på din resa efter operationen. I appen finns bland annat recept, tidtagarur, möjlighet att registrera viktkurvor, lägga in före- och efterbilder samt notiser för att påminna dig om ex vitamintillskotten. Utöver appen ingår också handboken "Ett liv med sleeve", skriven av Capio CFTK:s dietist Therese Goding. Boken varvar råd kring kost och fysisk aktivitet med lättlagade, näringsrika recept och träningsprogram.  

 

Vad ingår i supportprogrammet?

  • Telefon- och mailkontakt och fysiska träffar med kirurger, sjuksköterskor och dietist när du behöver vägledning eller har frågor.
  • Återträffens endagsprogram där vi fokuserar på hur man bevarar sunda kostvanor och kommer igång med bra motionsaktiviteter.
  • Baribuddy, appen som är ett stöd i din viktresa.
  • Boken ”Ett liv med sleeve”, skriven av Capio CFTK:s dietist
  • Receptförskrivning av läkemedel kopplade till din operation.
  • Medicinsk kvalitetsuppföljning via telefon eller enkät för patienter som är registrerade i SORegs kvalitetsregister (från 2013). Detta sker ca 6 veckor samt 1, 2 och 5 år efter din viktoperation
  • Inbjudan till olika hälsoevent som springlopp etc.

Vill du veta mer om viktoperationer på Capio CFTK?

Kontakta oss för att få mer information eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

 

Läs vidare