Vem kan komma ifråga för en viktminskningsoperation?

För att kunna komma ifråga för en viktoperation på Capio CFTK måste du ha ett BMI på mellan 30 och 55. Vad gäller operationer av mycket kraftig fetma bör man dock inte lida av sjukdomar som kan medföra stora risker vid ett ingrepp.

konsultationKirurgisk konsultation

Innan vi fattar beslut om operation gör en av våra kirurger en individuell medicinsk bedömning. Detta sker antingen på vår mottagning eller via telefon. Innan konsultationen får du fylla i en hälsodeklaration.

Kontakta oss via formuläret för att få mer information eller boka en kostnadsfri konsultation med en av våra erfarna kirurger.

Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index. BMI anger relationen mellan vikt och längd och används för att se om en person ligger under eller över normalvikt. BMI-tabellen här nedan gäller vuxna personer. För barn och ungdomar gäller andra gränser som varierar med åldern.

BMI-räknare