Företagsinformation Capio Specialistcenter AB

Kontaktinformation

Verksamhetens namn

Capio CFTK, Capio ÖNH Globen/Drottninggatan, Capio Gyn Globen

Bolagets namn

Capio Specialistcenter AB

Org-nr

556797-4414

Adress

Arenavägen 21, 121 77 Johanneshov

Telefon

08-120 544 62

E-Post

peter.holm@capio.com

Kontaktperson för denna information

Gabriella.zettechelme@capio.se

 

Basfakta om verksamheten

Capio CFTK tar emot privatbetalande patienter som lider av övervikt samt utför allmän- och plastikkirurgiska ingrepp på patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

Capio öron Näsa Hals Globen/Drottninggatan och Capio Gyn Globen verkar inom vårdvalen i Stockholms läns landsting samt med patienter med privat sjukvårdsförsäkring och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på http://capio.com/sv/om-capio/capio-modellen/.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.

Medarbetare

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare inom respektive kategori. Siffrorna avser hösten 2015.

Kompetens

Antal medarbetare

Läkare

7

Sjuksköterskor 

11,4

Undersköterskor

4

Paramedicinare

0,8

Övrig personal

1

Chefer och administrativ personal

3,8

Totalt

28

Sjukfrånvaron vid enheten var under 2015 4%

Capio Specialistcenter AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar


Ägare och styrelse

Capio Specialistcenter AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

 

T.f.VD

Peter Holm

Styrelse

 

Ordförande

Peter Holm

Ledamot

Kristin Deibe, Gabriella Zettechelme

 

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida

Aktuella bokslutsdata för Capio Specialistcenter finns på Allabolag.se