Klagomål

Om du har klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag är vi tacksamma över att ta del av detta.

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och är därför mycket tacksamma om du återkopplar klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till oss. Maila till info@cftk.se eller direkt till verksamhetschef Richard Segerlund på richard.segerlund@capio.se