Bröstförminskning

Bröstförminskningsoperation kallas ofta även för bröstreduktionsplastik.

Stor byst kan många gånger ge upphov till problematik med smärta i nacke, axlar och rygg samt bidra till en försämrad kroppshållning. För att avhjälpa detta kan det vara aktuellt med en bröstförminskningsoperation, för att avlasta nacke, axlar och rygg.

Ofta kombineras en bröstförminskningsoperation med ett bröstlyft.

Operationen sker i narkos och tar cirka två timmar att utföra.