Capio Hemma

Capio Hemma är en digital vårdtjänst tänkt att ge dig med en kronisk sjukdom ett lite friare liv. Med hjälp av ett särskilt vårdteam och mätningsteknik i hemmet får du kontroll på din hälsa. Du får möjlighet att när som helst - var som helst, registrera och förmedla dina värden till oss via en app. På så sätt håller vi koll på dina resultat och förbättrar tillsammans med dig din behandling. Vi hjälper dig digitalt när det är möjligt och kommunicerar med din läkare och sjuksköterska på vårdcentralen om det behövs ett fysiskt besök. 

Capio Hemma är en relativt ny tjänst men finns redan hos ett flertal av våra vårdcentraler. Tjänsten är tillgänglig för listade patienter på vårdcentralen med diagnostiserade med hjärtsvikt, KOL, diabetes typ 2 och/eller högt blodtryck. Tala gärna med din vårdcentral om du är intresserad av Capio Hemma.

Ta mig till Capio Hemma