BMI

BMI, eller Body Mass Index, är ett mått som jämför din vikt med din längd. BMI-måttet används både för att bedöma hur mycket övervikt du har och för att se hur övervikten förändras över tid, alltså om den ökar eller minskar.

BMI är inte ett exakt mått på hur hälsosam din kroppsvikt är. Men det kan fungera som en indikation som talar om att du bör undersöka närmare hur vikten påverkar din hälsa.

  • BMI över 25: övervikt – Övervikt definieras ofta som ett BMI över 25. Ta det som en varning, du kan vara på väg åt fel håll.
  • BMI över 30: fetma – Ett BMI över 30 räknas som fetma och riskerna för hälsan börjar då ofta bli allvarliga.
  • BMI över 35: kraftig fetma – Vid ett BMI på 35 är det ibland så svårt för patienten att gå ner i vikt med vanliga metoder att en operation kan vara det bästa alternativet.

Räkna ut ditt BMI

Om du har ett BMI mellan 30 och 55 är det aktuellt med viktoperation

Så räknar du ut ditt BMI

För att räkna ut ditt BMI-värde använder du en enkel formel.

  • BMI-formel: Vikt / ( längd x längd )
  • Kom ihåg: Vikten ska tas i kilo och längden i meter.
  • Exempel: Vikt 70 kg. Längd 1,61 m. BMI = 70 / ( 1,61 x 1,61 ) = 27

Nackdelar med BMI-måttet

I och med att BMI-måttet inte direkt mäter kroppens fetma, finns det en risk att BMI-värdet ger ett felaktigt besked om din fetmastatus. Framförallt kan BMI leda fel om du är mycket bredaxlad eller muskulös. Med en sådan kroppskonstitution har du naturligt ett högre BMI än en smärt person av samma längd.

BMI är på så sätt ett individuellt mått, och du kan fortfarande jämföra ditt eget BMI vid olika tidpunkter för att se hur din övervikt förändras.

BMI passar inte heller för barn och äldre. För människor över 50 gäller ofta högre BMI-gränser. Även för barn behövs andra BMI-gränser som tar hänsyn till barnens ålder och längdtillväxt. Barn har sin egen BMI-skala.

Dessutom kan BMI inte skilja på fett i olika delar av kroppen, och kan därmed inte skilja på det farliga bukfettet och en jämnare och mer hälsosam fördelning av kroppsfettet.

Vi hjälper dig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17