Överviktsoperationer med titthålskirurgi

Capio CFTK har landets längsta erfarenhet av Sleeve Gastrectomy. Vi utför viktoperationer på patienter från hela landet med ett BMI på 30 och uppåt.

När är en viktoperation lämplig?

Övervikt och fetma är idag ett mycket omfattande samhällsproblem. För den som lider av fetma påverkas hälsan på många sätt och diabetes, högt blodtryck, nedslitna knä- och höftleder och cancer är bara några exempel på följdsjukdomar till fetma. Risken att dö i förtid är betydande och individens livskvalitet är ofta nedsatt.

För den som har fetma krävs en behandling som varaktigt förändrar livsstilen vad gäller kost- och motionsvanor. För många är det svårt att åstadkomma en varaktig viktminskning.

När konservativ behandling med kost- och motionsråd – eventuellt i kombination med någon form av medicinsk behandling – inte lyckats, är en viktminskningskirurgisk behandling ofta att rekommendera. Man gör då en magsäcksoperation för att åstadkomma en permanent viktminskning.

Är du intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 4500 operationer.

Kontakta mig om överviktsoperation

Kriterier för viktoperation

Innan en överviktsoperation kan bli aktuell måste du träffa en av våra kirurger för en konsultation. För att kunna erbjudas en konsultation måste du ha:

  • en BMI på minst 30.
  • fyllt 20 år.
  • långvarig problematik med övervikt och fetma.
  • gjort flertalet försök med konservativ behandling (kost och motion) som inte lyckats.

Operationen är ett verktyg som tillsammans med en livsstilsförändring syftar att leda till en varaktig viktnedgång. Det är därför viktigt att varje patient som opereras är medveten och införstådd med det. Är man inte beredd på att ändra sin livsföring och måltidsordning så bör man inte genomgå en överviktsoperation

Våra operationer med titthålsteknik

Viktoperationer (som ofta i folkmun kallas magoperationer) är idag väl utprovade med god effekt på viktminskning också på lång sikt. Våra överviktsoperationer görs med titthålskirurgi och vi använder olika metoder beroende på vad som passar bäst för dig som patient. Vår vanligaste överviktsoperation är sleeve gastrectomy/gastric sleeve, men vi utför även gastric bypass.

Capio CFTK var den klinik i landet som introducerade gastric sleeve 2007 som metod inom viktminskningskirurgi. Därmed har vi landets i särklass längsta erfarenhet av sleeve-metoden och har opererat över 4500 patienter.

Gastric sleeve

Sleeve gastrectomy, eller gastric sleeve, är vår vanligaste typ av överviktsoperation. Metoden innebär att en stor del av magsäcken tas bort och avlägsnas helt från kroppen. Den kvarvarande delen av magsäcken görs om till ett smalt rör. Långsiktig viktminskning uppnås dels genom att magsäcken rymmer en mindre mängd, men också för att halterna av hungerhormoner i blodet minskar medan mättnadshormonerna ökar.

Läs mer om sleeve gastrectomy

Gastric bypass

Gastric bypass är en väldokumenterad operationsmetod mot övervikt och fetma. Metoden går ut på att merparten av magsäcken och även en del av tunntarmen kopplas ur. Det här leder till ett minskat näringsupptag och på sikt en varaktig viktminskning. Liksom efter en gastric sleeve-operation uppstår hormonella effekter som dämpar hungerkänslor och förstärker mättnadskänslan.

Läs mer om gastric bypass

Vad händer när jag kontaktat Capio CTFK?

Så här ser processen ut när du kontaktat oss på Capio CTFK för att få hjälp med en eventuell överviktsoperation.

  1. Första kontakt: Det första steget är att en av våra sjuksköterskor tar kontakt dig för att informera om stegen mot en operation. För att en viktoperation ska kunna bli aktuell måste du uppfylla kriterierna – att du är över 20 år, har ett BMI över 30 och en lång historia av problematik kring övervikt och fetma som du haft svårt att åtgärda med traditionella viktminskningsmetoder.
  2. Konsultation: Nästa steg är ett samtal med en av våra kirurger, antingen på mottagningen eller via telefon/videosamtal. Du och kirurgen kommer att gå igenom exakt vad en operation och de efterföljande livsstilsförändringarna innebär. Kirurgen kommer också att informera om de operationsmetoder vi erbjuder. Det är viktigt för oss att du känner dig välinformerad och trygg genom hela processen.
  3. Operation: Om du bokat en operationsdag får du inför operationen information om hur du ska förbereda dig och en remiss för att ta blodprov. Dagen eller veckan före operationen kommer du på inskrivning och träffar din kirurg igen. Du kommer också att ha ett ingående samtal med vår dietist, och får träffa narkosläkare och sjuksköterska. Operationen utförs under narkos (du är sövd) och därefter vårdas du av oss i två dygn.
  4. Support: Vi vill alltid säkerställa att våra patienter mår bra samt att viktnedgång och kosthållning går enligt plan. Därför har vi utarbetat ett tvåårigt supportprogram som hjälper dig att hitta rätt i din nya livsstil.

Kontakta Capio CFTK

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra sjuksköterskor dig, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke