Ditt BMI resultat

BMI anger förhållandet mellan din vikt och längd. Det används för att definiera fetma och övervikt. BMI står för body mass index.

BMI Räknare

Undervikt Normal Övervikt Fetma
BMI
Ditt BMI =

De angivna måtten ger ett BMI-värde som motsvarar undervikt.

Tänk på att gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. BMI-värdet tar t.ex. inte hänsyn till ålder, för kvinnor under graviditet, eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Läs mer om BMI här >

För att komma ifråga för en viktoperation på Capio CFTK måste du ha ett BMI på mellan 30 och 55.

De angivna måtten ger ett BMI-värde som motsvarar normalvikt.

Tänk på att gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. BMI-värdet tar t.ex. inte hänsyn till ålder, för kvinnor under graviditet, eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Läs mer om BMI här >

För att komma ifråga för en viktoperation på Capio CFTK måste du ha ett BMI på mellan 30 och 55.

De angivna måtten ger ett BMI-värde som motsvarar överviktFör att komma ifråga för en viktoperation på Capio CFTK måste du ha ett BMI på mellan 30 och 55. 

Kostrådgivning med dietist

Vi erbjuder dig med BMI 26-30 kostrådgivning och kostbehandling av vår dietist. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Capio CFTK.

Tänk på att gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. BMI-värdet tar t.ex. inte hänsyn till ålder, för kvinnor under graviditet, eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Läs mer om BMI här >

De angivna måtten ger ett BMI-värde som motsvarar fetma och kan därför komma ifråga för en viktoperation på Capio CFTK. Läs mer om riskerna med övervikt.

Läs mer om viktoperation

Vill du veta mer är du välkommen att läsa mer våra viktoperationer eller kontakta Capio CFTK.

Tänk på att gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. BMI-värdet tar t.ex. inte hänsyn till ålder, för kvinnor under graviditet, eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Ett mer noggrant instrument är att räkna ut andel kroppsfett i procent, vilket vi kan hjälpa dig med vid en konsultation på Capio CFTK