Gastric bypass

Gastric bypass är en väldokumenterad operationsmetod mot övervikt och fetma. Capio CFTK utför gastric bypass på patienter som har ett BMI mellan 35–55. Läs mer om vår andra operationsmetod gastric sleeve, som idag är vår vanligaste operationsmetod.

Vad är en gastric bypass-operation?

Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Samtidigt kopplas en del av tunntarmen också bort från näringsupptag. Det är således en kombination av minskat näringsintag till magsäcken och minskat näringsupptag i tunntarmen som åstadkommer viktminskningen.

En gastric bypass-operation ger en säker och varaktig viktminskning. En nackdel är att brist på vitaminer och andra näringsämnen kan uppstå på sikt. Livslång supplementering (extra tillförsel) av vitaminer och mineraler är därför nödvändigt. Efter en gastric bypass finns en viss risk för tarmvred i efterförloppet. Risken är idag mindre än den varit tidigare men finns fortfarande.

Är du intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 4500 operationer.

Kontakta mig om överviktsoperation

Så går det till hos Capio CFTK

Så här ser processen ut när du vänder dig till oss på Capio CTFK för att få hjälp att med en eventuell viktoperation:

  1. Kontakta oss: Ta kontakt med oss oavsett om du vill veta mer om våra olika viktoperationer eller om du redan bestämt dig för att gå vidare. Du kommer då att bli kontaktad av en av våra sjuksköterskor, som ger dig information om stegen mot en eventuell operation.
  2. Konsultation med kirurg: I nästa steg får du prata med en av våra kirurger, antingen på vår mottagning eller via videosamtal/telefon. Du och kirurgen kommer att diskutera de operationsmetoder vi erbjuder, samt vad en operation och efterföljande livsstilsförändringar innebär.
  3. Operation: Om du gått vidare och bokad en operationsdag får du inför operationen information om hur du ska förbereda dig och en remiss för att ta blodprov. Inskrivning sker dagen eller veckan före operationen och då träffar du din kirurg igen och har även ett ingående samtal med vår dietist. Du är sövd under operationen och vårdas efteråt av oss i två dygn.
  4. Support: Vårt 3-åriga supportprogram är framtaget för att säkerställa att din viktoperation ger bestående resultat. Supportprogrammet hjälper dig längs vägen mot din nya livsstil och är ett sätt för oss att se till att du mår bra.

Förberedelser inför operationen

Innan din gastric bypass behöver du gå ner en del i vikt genom att gå på en lågkalorikost i 1–3 veckor. Anledningen är att levern ofta är förstorad vid övervikt, vilket kan försvåra operationen. Genom att gå ner i vikt på kort tid reduceras leverns volym och därmed också risken för komplikationer. Hur länge dieten behöver pågå avgörs bland annat av ditt nuvarande BMI.

Sex timmar innan operationen ska du avstå helt från att äta och duscha med en bakteriedödande tvål. Du kan också få läkemedel som minskar risken för blodpropp eller infektioner under operationen.

Om du är rökare kan det vara bra att sluta inför gastric bypass-operationen. Det påverkar din hälsa till det bättre både i samband med operationen och på lång sikt. Rökstopp minskar risken för komplikationer och göra att såren läker lättare. En annan riktlinje för att minska komplikationsrisken är att undvika alkohol en tid innan och efter operationen.

Vad händer efter en gastric bypass?

När du vaknar efter din gastric bypass-operation är du på vår uppvakningsavdelning och får senare flytta in i ett av våra trivsamma patientrum. Du stannar hos oss i två dygn och är hela tiden övervakad av vår personal.

För att du ska återhämta dig efter operationen och vänja dig vid din "nya" magsäck rekommenderar vi att du är sjukskriven i fyra veckor

Tänk på att du också kommer att behöva sätta av tid för att få i dig vätska och måltider samt att röra dig enligt våra rekommendationer.

Eventuella risker och komplikationer

Även om komplikationsrisken är mycket liten är all kirurgi förenad med vissa risker beroende på typen av operation. Det är viktigt att du är medveten om de risker som trots allt existerar i samband med en gastric bypass-operation.

  • Tarmvred – En gastric bypass-operation innebär att man "kopplar om" mag-tarmsystemet. Därför finns det efter ingreppet förutsättningar för att tarmarna kan sno sig kring sig själva och ge upphov till så kallat inre bråck och tarmvred. Risken är som störst efter viktnedgång och när man nått viktstabilitet. Metoden vid gastric bypass har över tid modifierats för att minimera risken för tarmvred, men den finns fortfarande.
  • Sårinfektion – En viss infektionsrisk föreligger vid alla typer av kirurgi, men är ovanligt efter titthålskirurgi som vid gastric bypass. Sårinfektioner är vanligtvis lindriga och kan behandlas lokalt, något som din vårdcentral kan hjälpa dig med.
  • Blödningar – Blödningar som uppstår under eller strax efter kirurgiska ingrepp kan behöva behandlas. I sällsynta fall kan det till att man behöver göra ytterligare ingrepp.
  • Läckage – Efter gastric bypass kan läckage i skarven mellan magsäck och tarm. Det här är en mycket ovanlig men allvarlig komplikation som innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Om läckage inträffar så sker det nästan alltid inom ett eller ett par dygn efter operationen. Det leder till att man blir svårt sjuk och oftast måste genomgå ytterligare kirurgi.

Vanliga frågor och svar om gastric bypass

Kontakta Capio CFTK

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra sjuksköterskor dig, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke

Vi hjälper dig

1