Gastric Sleeve

Gastric sleeve, eller sleeve gastrectomy, är idag vår vanligaste operationsmetod vad gäller fetmakirurgi. Capio CFTK (Centrum för titthålskirurgi) var först med sleeve-operationer i Skandinavien och vi har hittills utfört mer än 4500 operationer.

Vad är en Gastric Sleeve-operation?

Det fullständiga medicinska namnet för operationsmetoden gastric sleeve är laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) och det är en operation där man använder titthålsteknik. Operationen innebär att cirka 60–80% av magsäcken tas bort och avlägsnas från kroppen. Den del av magsäcken som blir kvar görs om till ett smalt rör.

Är du intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 4500 operationer.

Kontakta mig om överviktsoperation

Att metoden fungerar på lång sikt beror på att magsäcken rent fysiskt rymmer en mindre mängd, men också att halterna av hungerhormoner minskar samtidigt som mättnadshormonerna ökar i blodet. Ghrelin är ett av de hungerhormon som bildas i magsäcken och produktionen av hormonet minskar när en del av magsäcken opereras bort.

Den hormonella förändringen tillsammans med det begränsade utrymmet i magsäcken medför mindre portionsstorlekar och tidigare mättnadskänsla.

Vid en sleeve gastrectomy bevaras den nedre magmunnen. Därför minskas risken för så kallad dumping (att magsäcken släpper igenom för mycket innehåll för snabbt till tunntarmen), vilket är en vanlig biverkan efter gastric bypassoperation.

Även risken för olika typer av mineral- och vitaminbrist är troligtvis mindre i jämförelse med gastric bypass. Rekommendationen är trots det att man behöver livslång medicinering med och kontroll av mineraler och vitaminer. Det finns inte heller en ökad risk för tarmvred.

Så går det till hos Capio CFTK

Du är välkommen att vända dig till oss på Capio CTFK för att få hjälp att välja rätt viktoperation för dig.  Så här kommer processen att se ut:

  1. Första kontakt: Oavsett om du redan bestämt dig för att ta nästa steg eller bara vill veta mer om viktoperationen är första steget att ta kontakt med oss. En av våra sjuksköterskor tar sedan kontakt dig och ger dig information om stegen mot en eventuell operation.
  2. Konsultation: Nästa steg är att du får prata med en av våra kirurger. Det kan ske på mottagningen eller via videosamtal/telefon. Kirurgen går i detalj igenom vad en operation och senare livsstilsförändringar innebär, samt de operationsmetoder vi erbjuder. Du ska alltid känna dig trygg och välinformerad genom hela processen.
  3. Operation: Om du bestämt dig och bokat en operationsdag får du i god tid innan operationen utförlig information om förberedelser och en remiss för att ta blodprov. Du kommer sedan på inskrivning dagen eller veckan före operationen och träffar din kirurg igen och har ett ingående samtal med vår dietist. Du får också ha ett samtal med narkosläkare och sjuksköterska. Under operationen är du sövd och efteråt vårdas du av oss i två dygn.
  4. Support: För att viktoperationen ska ge bestående resultat har vi utarbetat ett 2-årigt supportprogram som hjälper dig på vägen mot din nya livsstil. Vi vill alltid säkerställa att våra patienter mår bra, att viktnedgången går enligt plan och att kosten fungerar.

Att tänka på inför operationen

Innan du opereras kan du behöva gå ner en del i vikt. Syftet är att minska leverns storlek och mängden fett runt de inre organen runt magen, något som underlättar operationen för kirurgen. Du kan behöva påbörja lågkaloridieten några veckor före operation beroende på ditt nuvarande BMI.

När operationsdagen närmar sig ska du avstå helt från att äta under sex timmar och ska tvätta dig med bakteriedödande tvål. För att undvika blodpropp eller infektioner under operationen kan du också få läkemedel, ofta inklusive blodförtunnande sprutor.

Om du röker kan det vara ett bra tillfälle att sluta inför gastric sleeve-operationen. Rökstopp har stora positiva hälsoeffekter både före, under och efter operationen. Risken för komplikationer minskar, såren läker lättare och du får förstås också en bättre hälsa efter operationen. Berätta för din läkare om du behöver stöd och hjälp med att sluta röka.

Du behöver också undvika alkohol en månad innan och en månad efter operationen. Detta för att minska risken för komplikationer.

Vad händer efter operationen?

Efter din gastric sleeve-operation vaknar du upp på vår uppvakningsavdelning för att därefter flytta in i ett av våra trevliga patientrum. Sammanlagt är du hos oss i två dygn och du är hela tiden övervakad av vår personal.

Vi rekommenderar att du är sjukskriven i fyra veckor för att vänja dig vid din "nya" magsäck och återhämta dig efter operationen. Du kommer att behöva avsätta tid för att få i dig vätska och måltider samt för att röra dig enligt våra rekommendationer.

För att uppnå ett långsiktigt tillfredsställande resultat av en viktoperation är kosten den viktigaste komponenten. Du behöver trappa upp kostintaget försiktigt i början för att låta magsäcken läka och inleder med flytande näring, som på sikt ersätts av fastare mat. Du måste också tänka på att äta långsamt och regelbundet. Du kommer att behöva livslånga vitamin- och mineraltillskott.

Eventuella risker och komplikationer

All kirurgi är förenad med vissa risker som varierar beroende på operation. Risken för komplikationer i samband med en gastric sleeve-operation (LSG) är mycket liten, men du behöver vara medveten om de risker som trots allt existerar.

  • Sårinfektion – En risk vid all kirurgi, men ovanligt efter titthålskirurgi som vid LSG. Som regel är sårinfektioner lindriga och det räcker med lokal behandling, vilket din vårdcentral kan hjälpa dig med.
  • Blödningar – Blödningar som uppstår under eller strax efter kirurgiska ingrepp kan behöva behandlas, och även om det är sällsynt kan det i vissa fall leda till att man behöver göra ytterligare operationer.
  • Läckage – Efter LSG kan läckage uppstå i det konstruerade "magsäcksröret", vilket är allvarligt eftersom det innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Det är mycket ovanligt, men leder till att man blir svårt sjuk och oftast måste genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp. Om läckage inträffar så sker det nästan alltid inom ett eller ett par dygn efter operationen.
  • Halsbränna – Efter en gastric sleeve-operation ökar risken för besvär med halsbränna och sura uppstötningar. Sådana symptom förekommer under de första månaderna efter operationen och försvinner oftast helt på sikt. I enstaka fall kvarstår dock problemen, vilket i så fall kan kräva livslång behandling med så kallade protonpumpshämmare.

Komplikationer till överviktskirurgiska ingrepp är sällsynta, men alla frågor kring det bör ingå i samtalen inför operationen. 

Vanliga frågor och svar om gastric sleeve

Kontakta Capio CFTK

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra sjuksköterskor dig, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke

Vi hjälper dig

Vi har landets längsta erfarenhet av gastric sleeve.

Viktoperationer är idag väl utprovade med god effekt på viktminskning även på lång sikt. Våra överviktsoperationer görs med titthålskirurgi och vår vanligaste metod är sleeve gastrectomy.