Primärvård

Vi erbjuder primärvård på drygt 100 platser i 13 landsting och regioner. Dessutom erbjuder vi också primärvård online året runt.

Primärvården är oftast den första instans som du vänder dig till när du är i behov av vård. Här får du hjälp med besvär som inte kräver omedelbar vård, det vill säga inte livshotande eller akuta. I primärvården ingår flera mottagningar men vårdcentralerna och den digitala vården utgör grunden inom primärsjukvården, men omfattas också barnavårdscentraler/BVC, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, jourmottagningar och rehab.

Våra mottagningar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29