Capio
Capio
Capio
Sorgset barn sitter i soffa med nalle i knät

Lär dig mer om ont i magen

Här får du veta mer om funktionell magsmärta hos barn och unga, samt vad du som förälder kan göra.

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.

Vad är funktionell magsmärta? 

Ont i magen

Många barn och unga har återkommande ont i magen med besvär som: 

  • Smärta eller obehag
  • Illamående
  • Uppblåst mage
  • Diarré
  • Förstoppning
  • Tidig mättnadskänsla

Vad är normalt?

Alla människor får ont i magen eller problem med avföringen ibland, men för barn med funktionella magsmärtor kommer symptomen regelbundet och vardagen påverkas. En läkare ska ha undersökt barnet och inte funnit någon annan orsak till smärtan och obehaget. Ca 13% av alla barn och ungdomar lider av funktionella magsmärtor, vilket motsvarar 3 barn i varje skolklass.

FunktionelI magsmärta och IBS 

När barn har ont i magen utan att det finns en tydlig medicinsk orsak kallas det för 
funktionell magsmärta. En vanlig form av funktionell magsmärta hos vuxna och barn
kallas IBS (Irritable Bowl Syndrome).

Hur påverkas vardagen?

Många barn börjar undvika att göra sådant som de kopplar ihop med magsmärta och stannar hemma från skolan och aktiviteter för att vila. En del tillbringar mycket tid på toaletten. Föräldrar vabbar och familjerna söker ofta medicinsk hjälp inom vården vid upprepade tillfällen.

Vad kan jag som förälder göra?

Läkarundersökning

Om ni inte redan haft läkarkontakt så kan en läkartid bokas via er vårdcentral. Läkare kan undersöka om magsmärtan har en funktionell grund och inte någon annan medicinsk orsak. 

Kartlägg symptomen

Skriv en magdagbok tillsammans med barnet. Anteckna dagligen under två veckors tid om och när barnet får symptom på ont i magen och problem med avföringen. 

Bekräfta och skifta fokus

Att ha funktionell magsmärta är jobbigt men ofarligt. Bekräfta ditt barns upplevelse men gå sedan vidare och skifta fokus till något annat. När föräldrar minskar på uppmärksamheten kring magproblem så minskar även barnens symptom. Uppmärksamma istället sådant som fungerar väl för barnet.

Stötta till aktivitet

Stötta ditt barn till att gå till skolan och genomföra aktiviteter trots att det har ont i 
magen. Uppmuntra barnet till att göra saker som är viktiga och roliga. Hjälp barnet genom att utmana magsymptomen. Det kan vara hjälpsamt att dela upp stora steg i delmål.

Läs mer om ont i magen

Jag törs inte men gör det ändå Av Martin Forster
Vad alla föräldrar borde få veta (Kap. Barn som har ont) Av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni
1177 - Ont i magen hos barn 1177

Ont i magen.nu

Ontimagen.nu
Läkartidningen - artikel om magsmärtor och iKBT Läkartidningen 

 

Mer hjälp

Internetbehandling

Hos BUP erbjuds internetbehandling för barn och ungdomar (8–17 år) med funktionella magsmärtor eller IBS. Det krävs remiss från en läkare som kan skrivas på ert barns vårdcentral eller BUMM.  

Förskola & skola

Lyft frågan om ont i magen med förskola eller skola. Det är särskilt viktigt om barnet stannar hemma till följd av magsymptomen. Skola och elevhälsa kan ofta hjälpa till
exempelvis genom kontakt med skolkurator. 

Psykologkontakt 

I vissa fall behövs mer hjälp, stöd och eventuellt behandling. Om du har en pågående läkarkontakt på Capio Alva BUMM kan detta erbjudas via Capio Alva 
psykologi. I annat fall vänder ni er till vårdcentralen där ni är listade!

Föreläsning 

Capio Alva psykologi erbjuder löpande föreläsningar om olika aspekter av barns utveckling och psykisk ohälsa. Föreläsningen ”Oro, rädsla och ångest” är relevant även till föräldrar med barn som har funktionell magsmärta. Datum och tider publiceras på Capio Alvas hemsida. 

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.