Capio
Capio
Capio
Pojke i keps ligger på en säng och tittar på sin mobil

Lär dig mer om konflikter kring skärmtid

Här får du veta mer om konflikter kring skärmtid, samt vad du som förälder kan göra.

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.

Vad är konfliker kring skärmtid? 

Vanligt med konflikter kring skärm

Många familjer har problem med konflikter kring skärmtid. Den som vill använda skärmen har ofta svårt att sluta på grund av att det ärväldigt kul och belönande. Barn och ungdomar kan bli arga när föräldrar försöker begränsa deras skärmanvändande. 

Vad är lagom? Små barn

Det finns idag ingen forskning som säger att måttlig användning av skärm är farligt för barn under förskoleåldern. Stor konsumtion av skärmtid ökar dock risken för att barnen blir passiva, inte rör sig tillräckligt och inte får chans att lära sig saker i verkliga världen. En tumregel är max en timme om dagen under förskoleåldern. WHO rekommenderar att barn under två år inte har någon skärmtid alls.   

Vad är lagom? Skolbarn

Då användandet av skärmar har ökat mycket på kort tid hinner inte forskningen med. Vi vet inte idag vilken effekt skärmtid har på våra hjärnor och våra barns utveckling. Vi vet inte heller hur mycket som är lagom.

Risker med skärmanvändning

Det finns en risk att ditt barn inte hinner med andra saker på grund av att skärmen tar för mycket tid. 

  • Barnet missar möjligheter att leka med andra i verkligheten. Forskning visar att 
    kontakt i verkligheten inte kan ersättas med skärmkontakt.   
  • Fysisk aktivitet minskar vid omfattande skärmanvändning vilket kan få negativa 
    hälsoeffekter. 
  • Flera forskningsstudier visar ett samband mellan psykisk ohälsa och mycket tid framför skärm. Det är dock oklart om psykisk ohälsa ökar av skärmtid, eller om 
    barn och unga med psykisk ohälsa använder skärm i större utsträckning.

Fear of missing out

Många föräldrar och barn beskriver att ett hinder för att minska skärmanvändandet är att barnen missar sociala aktiviteter och viktig speltid.

Vad kan jag som förälder göra?

Positiv tid tillsammans 

Bygg föräldra-barnrelationen genom positiv samvaro. Lek lekar, spela spel och var 
tillsammans på barnets villkor. Genom att ha återkommande positiva stunder tillsammans ökar din betydelse som förälder, och barnet kommer att ha lättare att följa uppmaningar. Planera in aktiviteter där skärmen inte är med; exempelvis laga mat, spela brädspel, gå en promenad, åk till badhus eller pyssla ihop.

Gör det lätt att sluta

Det är svårt att låta bli att ta fram skärmen om den finns tillgänglig, precis som det är svårt att låta bli att äta godis om det står framme. Hjälp ditt barn genom att ta bort skärmen, den kan ligga i en låda i ett skåp eller så kan du ha mobilen under skärmfri tid. Genom att ha tydliga regler kring skärmtid blir det lättare för barnet att förhålla sig till reglerna.

Skärmfria dagar/zoner

Kom överens om skärmfria dagar för hela familjen. Det innebär ingen dator, ingen 
mobil (förutom viktiga samtal och sms), inga sociala medier, surfplattor eller teve för någon i familjen. Vissa delar av hemmet kan vara skärmfria; exempelvis matbordet, 
barnets rum eller vardagsrummet. Barn gör inte som vi säger utan som vi gör; var en bra förebild och följ även du reglerna för skärmar och minska ditt användande. 

Drastisk avvänjning

Om det är svårt att införa reglerna kan en drastisk avvänjning ha effekt, exempelvis en vecka i en stuga utan el eller mobiltäckning.

Visa intresse för vad ditt barn gör

Barn kan utsättas för brott och obehagliga situationer på internet. Det är ditt uppdrag som förälder att visa nyfikenhet för vad ditt barn gör i skolan, på fritiden och på skärmen. Ställ ofta frågor och visa nyfikenhet utan att döma. Då ökar sannolikheten för att ditt barn berättar om det händer något obehagligt på skärmen.

Skilj på positiv och negativ skärmtid

Det finns många olika typer av skärmtid. Man kan vara social med sina vänner på sociala medier, spela spännande spel, göra kreativa projekt, kolla på film och arbeta med skoluppgifter. Vilken typ av skärmtid ditt barn har spelar roll! Diskutera med ditt barn vad olika typer av skärmanvändande har för betydelse för och inverkan på ditt barn. 

Belöningssystem

Testa belöningssystem! Kom överens med barnet om beteenden som leder till belöning, när barnet har gjort ett beteende ni kommit överens om får barnet en stjärna, efter fem stjärnor får barnet en belöning exempelvis fika. Kom ihåg att inte använda belöningssystemet som en bestraffning och att aldrig ta bort stjärnor om barnet inte har följt reglerna! 

Ha familjemöte om reglerna

Avsätt tid för att diskutera regler och fatta gemensamma beslut. Det blir lättare att 
efterfölja regler som man har varit med och beslutat om.

Läs mer om skärmanvändning

Skärmhjärna Av Anders Hansen
Skärmhjärna junior Av Mats Wänblad och Anders Hansen
God natt! Om små och stora barns sömn Av Kristoffer Bothelius och Liv Svirsky

 

Mer hjälp

Psykologiskt stöd

Konflikter kring skärmtid kan ofta hanteras av familjer med hjälp av ovanstående tips. Men i vissa fall behövs mer hjälp och stöd. Om du har en pågående läkarkontakt på Capio Alva BUMM kan detta erbjudas via Capio Alva psykologi. I annat fall vänder ni er till vårdcentralen där ni är listade!

Föreläsning

Capio Alva psykologi erbjuder löpande föreläsningar om olika aspekter av barns 
utveckling och psykisk ohälsa, exempelvis ”Att hantera konflikter med barn”. Dessa 
föreläsningar berör alla typer av konflikter, råden kan appliceras på konflikter kring 
skärmar. Datum och tider publiceras på vår hemsida. 

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.