Capio
Capio

Specialisterna med lång erfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård

På Capio Alva Barn och Unga, f.d. Alva Barnklinik, i Stockholm jobbar barnspecialister som behandlar de flesta sjukdomstillstånd, både akuta och kroniska. Här berättar Åsa Nilsson, verksamhetschef vid Capio Alva BUMM Hagastaden, mer om hur verksamheten ser ut och vad de kan hjälpa till med.

Hej Åsa! Berätta lite om eran verksamhet?  
Capio Alva Barn och Unga har barn- och ungdomsmedicinska mottagningar på fyra platser i Stockholms län. Vi har två delar i vår verksamhet – dels våra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (Capio Alva BUMM) för somatiska besvär, dels Capio Alva Balans. På Capio Alva Balans utreder och behandlar vi ADHD, och kopplat till det har vi en psykologmottagning, Capio Alva Psykologi. Vidare så genomför vi även vaccinationer på medicinsk indikation, tar emot barn med stickrädsla och har en BVC-verksamhet vid Medborgarplatsen i Stockholm.  

Vilka professioner jobbar hos er? 
På Capio Alva BUMM får du träffa barnläkare, specialiserade barnsjuksköterskor och barnpsykiatriker.  

Vad kan man få hjälp med? 
När det kommer till bebisar så kan det vara till exempel sömn, infektioner, andningsbesvär eller tillväxt. För äldre barn kan det vara allt från astma och allergi till olika mag-tarmbesvär. Men det kan egentligen vara allt möjligt, vi kan hjälpa till med det mesta som inte kan klaras av på vårdcentral eller i hemmet. 

Vilka kan söka sig till er? 
Vi tar emot barn och ungdomar fram tills att de fyllt 18.  

Är ditt barn under 6 månader så kan du söka direkt hit, utan remiss.  

Är ditt barn över 6 månader, och det är första gången du söker hit, så behövs en remiss från legitimerad vårdpersonal.  

Som förälder kan du alltid kontakta oss för telefonrådgivning. Där svarar specialistutbildad personal på alla typer av frågor, oavsett ålder på barnet.  

Vilka remitterar till er? 
De flesta remisser kommer från vårdcentraler och BVC eller skolhälsovård, men all legitimerad vårdpersonal kan remittera till oss.  

När ska man besöka sin BVC och när ska man kontakta Capio Alva BUMM? 
BVC ägnar sig åt friska barn och utvecklingskontroller, dit kommer man planerat och genomför det som kallas för basprogram. Det är aldrig för sjuka barn.  

Här på BUMM utreder och behandlar vi sjukdomstillstånd, akuta och kroniska. Vid misstanke om sjukdom vänder man sig till BUMM (eller vårdcentral om barnet är över 6 mån för första bedömning). Många barn under 6 månader kommer också på remiss från BVC, för exempelvis kvarstående gulhet eller problem med tillväxt eller mage. 

Hur ser väntetiderna ut hos er? 
För patienter som kommer på remiss är det några veckors väntetid, men det varierar i perioder. För mer akuta besök för små barn får du ofta tid samma dag eller dagen efter. Det kan variera lite.  

Vad kostar ett besök? 
Det kostar ingenting för dig som patient.