Patienter sitter i väntrum Patienter sitter i väntrum

Corona-viruset (Covid-19)

Vi måste alla hjälpas åt att minska risken för smittspridning av Covid-19. Om du har en förkylning med luftvägsymptom, feber eller hosta ska du inte besöka oss utan stanna hemma. Var rädd om dig själv och andra!

Mottagningen och våra rehabenheterna bedriver vård precis som vanligt och friska patienter är välkomna till oss. Vårt gym är också öppet som vanligt (med vissa begränsningar)

På grund av rådande omständigheter med Corona-utbrottet i samhället är din och andras säkerhet viktigast för oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer och har vidtagit alla extra och nödvändiga hygienåtgärder.

Viktigt att tänka på innan ditt besök hos oss

  • Du som har symptom på förkylning, influensa, Covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Besök inte kliniken. Kontakta 1177 eller din vårdcentral via telefon eller chatt om du behöver vård.

  • Du som har vistats tillsammans med en person med misstänkt eller bekräftat smitta av Coronavirus.  Kontakta oss för vidare vägledning. Du ska inte gå till mottagningen om du känner dig osäker. 

  • Vi ser gärna att du kommer så tätt inpå din bokade tid som möjligt för att begränsa antalet personer i våra gemensamma väntrum.
  • Vid besök ser vi helst att patienter kommer till oss ensamma utan sällskap. Anhöriga ska stanna hemma, eller vänta utanför mottagningen. När det gäller barn har de alltid rätt att ha med sig en symptomfri vårdnadshavare/närstående vid besök.

  • Just nu råder besöksförbud på vårdavdelningen. Undantag är där det anses behövas för att för att få en god vård, till exempel om barn vårdas där så kan en anhörig vara med som stöd.

Om du har frågor utan att ha symptom kan du ringa till 113 13 för att få svar på dina frågor. Du är också välkommen att ringa direkt till kliniken för råd 08-4062700.

Tack för din medverkan. 

Uppdaterad information om Corona-viruset hittar du på .