Patient gåtränar med kryckor Patient inför operation

Capio Movement Ortopedi Helsingborg

Vi hjälper dig med ortopediska besvär. Vi värnar om det friska och finns här för att ge dig ett bättre liv i rörelse.

Sök vård

Hos Capio Movement erbjuds du som patient kvalificerad vård och rehabilitering för skador och besvär i leder, muskler och skelett, samt möjlighet att via röntgen och MR på vår mottagning i Halmstad diagnostisera dessa. Vi tar ansvar i hela vårdkedjan.

På Capio Movement har vi stor erfarenhet inom både titthålskirurgi och större öppen kirurgi. Vi kan visa upp hög kvalitet i de ortopediska kvalitetsregistrena och är det enda sjukhuset i Sverige som gör axel-, höftled-, knäled- och fotleds-proteskirurgi i stora volymer.

Vi hjälper dig med

Remittera till oss

Vi erbjuder specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet inom ortopedi, reumatologi, idrottsskador, allmän kirurgi, rehabilitering och bilddiagnostik. Välkommen att remittera dina patienter till oss! 

Din vårdresa

Patient får en ortopedisk undersökning

Ditt första besök

Vid ditt första besök undersöker en ortopedspecialist dig. Därefter får du en rekommendation kring behandling. Vanliga behandlingar är träning hos fysioterapeut, kortisoninjektion och/eller operation.

Patient i en magnetröntgen

Röntgen och MR

På Capio Movements Röntgen- och MR-avdelning i Halmstad utför vi kvalitetsundersökningar med toppmodern utrustning. För att få utföra en röntgen- eller MR-undersökning hos oss krävs remiss från din läkare.

Patient på operationsavdelningen

Operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Våra operationsteam med erfarna kirurger och sjuksköterskor ger dig den bästa möjliga vården.

Se till att förbereda dig för operation genom att följa de instruktioner du har fått i din kallelse.

Patient rehabtränar med hantlar

Rehabilitering

I vissa fall kan träning/rehab räcka som behandling för dina besvär helt och hållet, i andra fall ses det som en komplettering till din operation. Genom att träna upp styrka och rörlighet har du bättre förutsättningar till ett lyckat resultat av din operation.

Kontakta oss

Capio Movement Ortopedi Helsingborg

Drottninggatan 3, 4tr, 352 21 Helsingborg

Region Halland Logotyp På uppdrag av Region Halland