Capio
Capio
Kirurg med munskydd tvättar händerna

Coronaviruset och ditt besök

Här hittar du all information som du behöver kring Coronaviruset, Covid-19 och ditt besök hos oss.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.

Har du feber, förkylning, huvudvärk, nytillkomna magsymptom eller andra tecken på möjlig Covid-19 infektion får du inte komma till Capio Ortopediska Huset.

Av- eller ombokning

Om du vill boka av/omboka ditt besök kan du gå in på 1177.se, eller ringa till vår reception:
08-546 20 400
Mån till tors kl. 8.00-10.00, 13.00-15.00
Fre kl. 8.00-11.00

Det går också bra att kontakta oss via vår chatt:
Klicka här för att chatta med oss.

Munskydd

Vid vistelse i våra lokaler rekommenderas alla att bära munskydd. Om du inte har något med dig när du kommer, kommer vi att ge dig ett som du får ta på dig på plats.

Kom nära inpå bokad tid

För att undvika trängsel i väntrummet vill vi att du kommer så nära den tiden du har fått som möjligt.

Undvik sociala kontakter innan operation

Om du har en inbokad operation hos oss rekommenderar vi att du undviker sociala kontakter i 7 dagar innan din operation.

Vaccination och operation

Har du blivit vaccinerad är det viktigt att du tänker på att det ska gå minst 7 dagar från vaccinationen till operationen. När du är opererad går det bra att vaccineras efter 3 veckor.

Inställda informationsmöten inför höft/knäprotesoperation

Informationsmöten tis/tors med sjukgymnast inför höft/knäprotesoperation är inställda tills vidare.

Anhörigbesök/-sällskap inte tillåtet

Vi följer folkhälsomyndighetens råd och därför tillåts inte anhörigbesök på vårdavdelningen eller sällskap av anhörig på mottagningen. Vänligen respektera detta, för allas skull. Undantag görs för dem som behöver tolk eller assistans.

Social distansering

Vi tillämpar social distansering i möjligaste mån, vi hälsar inte i hand, är ytterst noga med handhygien och spritavtorkning av alla ytor. Vi använder munskydd och visir vid patientnära arbete.

För din säkerhets skull tillåts inte personal med förkylningssymtom att vara i tjänst.

Vi ber er alla att hjälpas åt och respektera de åtgärder vi tvingas vidta och förhålla oss till för att begränsa smittspridningen av Corona-viruset.

Väntetider

Under första halvåret 2020 har verksamheten på Capio Ortopediska Huset varit kraftigt neddragen pga Covid-19 krisen. Vi har haft personal utlånad till intensivvårdsavdelningen på Karolinska Huddinge och operationskapaciteten här på Capio Ortopediska Huset har varit kraftigt begränsad. Nu kan vi successivt öppna upp verksamheten igen, men under nedstängningen har vi tyvärr fått längre väntetider än tidigare. Vi arbetar för att minska ner väntetiderna successivt.

Vårdgarantin inom alla regioner i Sverige är tillfälligt avskaffad, men vi gör vårt bästa för att snart kunna uppfylla den igen.

Din och andras säkerhet är viktig för oss.   
Tack för er förståelse.

Martin Thorsell, VD/Verksamhetschef
Ronnie Ulvenhag, lokal Coronasamordnare

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.