Kvinna står vid köksbänk fylld av matvaror. Kvinna står vid köksbänk fylld av matvaror.

Capio Psykiatri Boendestöd Linköping

Välkommen till Capio Boendestöd i Linköping. Vi ger boendestöd och personligt stöd för vuxna över 18 år med psykosocial problematik, missbruk och psykiatrisk problematik.

Sök vård

Vi hjälper dig med

Två kvinnor håller varandra i hand

Vi är HBTQ-certifierade

Syftet med diplomeringen är att kunna förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Diplomeringen innebär dock inte att något särskilt behandlingsutbud kommer erbjudas.

Genom diplomeringen har personalen på en grundläggande kunskapsbas kring heteronormativitet och dess konsekvenser samt om HBTQ-personers livsvillkor och hälsosituation.

Kontakta oss

Capio Boendestöd Linköping

Snickaregatan 50, 582 26 Linköping

Region Östergötland Logo På uppdrag av Region Östergötland