kvinna sitter utanför fönster omgiven av grönt kvinna sitter utanför fönster omgiven av grönt

Capio Psykiatri Psykosmottagning Järfälla Upplands-Bro

Vi har det övergripande ansvaret för psykosvården i Järfälla och Upplands-Bro kommun och vänder oss till dig som har en psykossjukdom.

Sök vård

Vi erbjuder och levererar psykosvård på uppdrag av Region Stockholm. Vi anpassar vårt behandlingsutbud och vårdformer efter dina behov som patient. Hos oss deltar du aktivt i din behandling och sätter tillsammans med din behandlare upp egna mål och får på så sätt kunskaper och verktyg för att kunna må bättre och kunna leva ett mer tillfredsställande liv.

Vi hjälper dig med

Kvinna  i träningskläder sitter utomhus

Välkommen att remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Region Stockholm och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Upptäck

Man promenerar i skogen

Inför din behandling

Innan behandling påbörjas får du svara på frågor om ditt mående med hjälp av skattningsskalor. En basutredning med fokus på dina behov kommer också att genomföras.

Promenerande par håller varandra i handen

För dig som är närstående

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk. På vår mottagning finns närståendeombud som kan stötta dig som är anhörig. Vi arbetar också för ett stärkt barnperspektiv genom vårt barnombud.

Kontakta oss

Capio Psykiatri Psykosmottagning Järfälla - Upplands-Bro

Kyrkvägen 6, 196 30 Kungsängen

Region Stockholm logo På uppdrag av Region Stockholm