Svårt att fokusera, svårt att sitta still, svårt att passa in

Rastlöshet, koncentrationssvårigheter och problem med kommunikation och socialt samspel kan drabba de flesta, men ibland är svårigheterna så genomgående att vardagen blir en rejäl uppförsbacke. När skolgång, yrkesliv och privatliv riskerar att kollapsa kan orsaken vara ADD/ADHD eller autismspektrumtillstånd. I så fall kan det vara läge för en neuropsykiatrisk utredning.

Här får du hjälp
Tjej

ADD/ADHD

ADD och ADHD är egentligen samma tillstånd, men symptomen skiljer sig en del åt. Det gemensamma är koncentrationssvårigheter och problem med att planera, organisera och arbeta effektivt, så kallade exekutiva svårigheter. De yttre tecknen kan se olika ut hos barn och vuxna, och även hos kvinnor och män. Konsekvenserna är i allmänhet en kaotisk vardag och oförstående reaktioner från omgivningen. Vanliga uppgifter som att passa tider, hålla ordning och planera kan kännas omöjliga för en person med ADHD, medan omvärlden ofta tolkar det som slarv eller lathet. I själva verket beror det på att hjärnan hos personer med ADD eller ADHD fungerar annorlunda än hos andra människor. Med rätt anpassningar, genomtänkta strategier och ibland medicinering går det att manövrera svårigheterna. Obehandlad ADD/ADHD kan leda till misslyckanden i både skola och yrkesliv, liksom sociala problem och utanförskap.

Det som skiljer ADD från ADHD är hyperaktivitet och impulsivitet. Personer med ADHD är ofta väldigt rastlösa. Det kan vara fysisk rastlöshet, som svårigheter att sitta still, eller en inre rastlöshet med snabba tankar och impulser som gör att det är svårt att sakta ner och slappna av. Det är vanligt att de talar först och tänker sen, avbryter andra på ett till synes respektlöst sätt och fattar snabba och ibland ogenomtänkta beslut. En del är även benägna att ta onödiga risker. Personer med ADHD behöver ofta tydlig struktur och genomtänkta rutiner, men samtidigt blir de lätt uttråkade om inget nytt händer. Medan ADHD kan liknas vid en motor som går på högvarv så kan ADD ofta fungera motsatt och resultera i bristande initiativförmåga, trötthet och uppgivenhet. Både vid ADD och ADHD finns ofta en stor potentiell kreativitet och produktivitet. Med rätt strategier och behandling kan personer med ADHD bidra med ovanliga idéer, nya infallsvinklar och oväntade lösningar på problem.

Autism

Autism kallas numera för Autismspektrumtillstånd (AST), men har genom åren haft olika namn, t. ex klassisk autism, Aspergers syndrom, infantil autism och många fler. Eftersom dessa diagnoser egentligen beskriver samma problematik räknas de inte längre som separata tillstånd, utan snarare som delar av ett spektrum.
De typiska tecknen på autism kan oftast ses redan i barndomen och inkluderar svårigheter med socialt samspel, annorlunda eller bristande kommunikationsförmåga och intensiva intressen som tar upp ovanligt mycket tid och energi. Det är vanlig att personer med autism behöver strikta rutiner, vilket ibland innebär tvångsmässiga ritualer som kan verka meningslösa för utomstående. Avbrott från rutinerna eller plötsliga förändringar är ofta svåra att hantera och kan leda till starka reaktioner.
Personer på autismspektrum behöver olika grader och typer av anpassning och stöd. Rätt hjälp kan göra stor skillnad för en individs självständighet och livskvalitet. De intensiva intressena gör att många med AST blir väldigt kunniga inom sina områden, vilket kan vara en stor resurs både för dem och andra.

Andra neuropsykiatriska diagnoser

En del andra diagnoser kan också bli aktuella i samband med en neuropsykiatrisk utredning. Det rör sig framför allt om Tourettes syndrom (ofrivilliga rörelser, tics) och olika typer av inlärningssvårigheter, som t. ex dyslexi.

Så kan vi hjälpa dig

Om du redan är patient hos Capio Psykiatri kan du få en neuropsykiatrisk utredning där. Nya patienter får sitt första bedömningssamtal hos vårdcentralen som sedan kan remittera vidare. Om det gäller ditt barn ska du först vända dig till barnavårdscentralen eller skolhälsovården för att få en remiss till specialistpsykiatrin.

Här får du hjälp