Barn och barnhälsa

Barnhälsovården utför hälsokontroller och vaccinationer och finns där som ett stöd både för nyblivna föräldrar och flerbarnsfamiljer.

Hitta din närmaste BVC
Barn

Barnavårdscentralen följer, utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram, ditt barns hälsa från det att ni kommer hem från BB fram till skolstart. När ni precis kommit hem från BB kan BVC göra hembesök och därefter bokar ni regelbundna tider tillsammans med en BVC-sköterska. Under barnens första år erbjuder BVC föräldragrupper. När barnen kommer upp i skolåldern tar skolhälsovården över det förebyggande arbetet. All barnhälsovård är gratis.

Barnavårdscentralen arbetar för att barnet ska få bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Förutom hälsokontroller, uppföljning av barnets utveckling och vaccinationer kan BVC även göra extra undersökningar och remittera till exempel till specialistläkare och barnpsykologer. Barnhälsovården samarbetar även med mödravården, förskola och tandvården.

Så kan vi hjälpa dig

Barnavårdscentralen ansvarar för hälsokontroller, vaccinationer och uppföljning. När ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till vårdcentralen. Barn från 2 år kan vi även hjälpa online. Om du är osäker på vart du skall vända dig kontaktar du 1177. All sjukvård för barn är gratis.

Här hittar du våra barnavårdcentraler