Kan du inte sluta, fastän du vill?

​Missbruk och beroende har allvarliga konsekvenser för de drabbade och deras anhöriga. Beroende är en sjukdom som har genetiska, biologiska, sociala och psykologiska orsaker och kräver specialiserad medicinsk behandling.

Här får du hjälp
Affisch

Alkohol

Alkoholberoende är vanligt och kan se mycket olika ut för olika människor. För vissa innebär det dagligt drickande, för andra festande under helger. Det är också stor skillnad på hur livet i övrigt ser ut. Även människor med framgångsrik karriär och stabilt familjeliv kan utveckla alkoholproblem. Gemensamt för dem som blivit beroende av alkohol är att de inte längre kan välja hur mycket de dricker. Alkoholen blir en krycka för att klara av både vardagen och livskriser. Om du är orolig över ditt drickande räcker det för att få råd och stöd.

Narkotika

Droger används ibland som självmedicinering för att hantera svåra känslor och ibland för att förgylla fester och liknande. Så småningom kan drogen få en allt större plats i livet och blir ett tvång snarare än ett val. Både ruset och abstinensen kan ge allvarliga fysiska och psykiska symptom. Humörsvängningar, depression och irrationellt beteende är vanligt och kan få negativa konsekvenser för missbrukarens sociala liv.
Vissa droger kan vara farliga att sluta med på egen hand och för att vara på den säkra sidan behövs ibland inläggning på en vårdavdelning och mediciner som lindrar symptomen på abstinens. I lindriga fall kan det räcka med en personlig kontakt på en beroendemottagning för att lyckas bryta ett pågående missbruk. Du kan få råd, hjälp och stöd för att sluta även om du inte upplevt allvarliga konsekvenser av ditt missbruk än.

Läkemedel

Vissa läkemedel är starkt beroendeframkallande. Det kan vara smärtstillande opioider eller lugnande bensodiazepiner. Läkare skriver ut dessa mediciner av ett antal olika skäl, men det händer att patienterna har svårt att sluta med medicinen när behandlingen är avslutad. Det kanske inte längre går att somna utan medicin, smärtor blir värre eller ångest allt starkare. Oavsett hur och varför ett missbruk börjat är det säkrast att vända sig till en specialist för att lyckas sluta utan onödiga risker.

Så kan vi hjälpa dig

Hos oss kan du få hjälp oavsett var du är i ditt missbruk. Våra vårdcentraler kan erbjuda behandling av lindrigt alkoholmissbruk och med tobaksavvänjning. Vi har också specialistmottagningar och ett antal behandlingsprogram för olika typer av beroende. Vi kan även erbjuda hjälp och stöd till anhöriga. Du kan remittera dig själv till våra beroendemottagningar med en egenremiss eller komma dit med remiss från andra vårdgivare.

Om du är beroende av opioider, till exempel heroin, oxikodon eller tramadol, kan du få hjälp av LARO-teamet. LARO står för Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opioidberoende och är till för personer som fyllt 20 år och har minst ett års beroende bakom sig. Du kan själv kontakta teamet, eller remitteras av andra vårdenheter eller socialtjänsten.

Här kan du få hjälp med ditt beroende