Cancer – en av de vanligaste folksjukdomarna

Cancer förekommer i många olika former och kan uppstå överallt i kroppen. Symptom, behandling och prognos varierar stort mellan olika typer av cancer. Gemensamt är att sjukdomen beror på celler som delar sig okontrollerat.

Här får du vård
Blommor

När cancer uppstår beror det på att en celldelning har misslyckats. Kroppens celler delar sig konstant för att skapa nya celler som ersätter de gamla. För det mesta går det utan problem. I vissa fall kan delningen leda till skador på en ny cell och ibland klarar kroppen inte att reparera skadan eller förstöra cellen. När den skadade cellen fortsätter att dela sig uppstår fler och fler defekta celler. Cancerceller delar sig fortare än vanliga celler och tumörer kan därför öka mycket snabbt i storlek och bli direkt livshotande. Många tumörer är ofarliga, godartade, och räknas inte som cancer.

Vissa cancersjukdomar är kända för att oftare drabba personer som har specifika riskfaktorer. För mycket sol kan öka risken för hudcancer. Tobaksrök innehåller ett antal cancerframkallande, så kallade cancerogena, ämnen och ökar risken för många olika typer av cancer. Även alkohol och vissa miljögifter ökar risken för cancer och genetiska faktorer kan också ha stort inflytande. Cancerforskningen har gjort stora framsteg och vi vet idag mycket mer om de bakomliggande orsakerna än för 50 år sedan. Trots det finns det fortfarande många mysterier kvar kring hur cancer utvecklas och varför.

Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna och drabbar en tredjedel av alla människor någon gång under livet. Det finns c:a 200 olika cancersjukdomar och de flesta som drabbas är över 65 år. Cancer är vanligare hos äldre människor eftersom åldringsprocessen i sig innebär större risk för utveckling av cancerceller, men också för att det ibland tar lång tid för själva cellen att utvecklas från friska celler till cancerceller. Fyra av fem barn som får cancer överlever idag, och många cancersjukdomar har bra prognos även för vuxna. Ju tidigare cancern upptäcks, desto bättre chanser har patienten att tillfriskna.

Så kan vi hjälpa dig

Om du känner oro för din hälsa och har symptom som du tror kan bero på cancer ska du kontakta vårdcentralen. Ofta kan de undersöka dig och ta prover som ger lugnande besked nästan på en gång. Om det behövs ytterligare utredning eller vård remitterar de dig till rätt specialistmottagning.

Hos oss kan du få hjälp