När livet känns ovanligt tungt

Depression och ångest är vanligare än folk tror, men ofta svårt att prata om. Det är viktigt att veta att båda sjukdomarna går att behandla, även om situationen kan kännas hopplös för den som drabbats.

Här får du hjälp

Sök vård online

Hos oss kan du få hjälp direkt online av en psykolog. Välkommen!

Depression

Depression är vanligt både hos män och kvinnor och mer än var fjärde människa blir deprimerad någon gång under livet. Att känna sig ledsen eller trött ibland är naturligt, men för den deprimerade tar dessa känslor över helt. Livet känns meningslöst och hopplöst, orken tryter och glädjen försvinner. Tankar om döden och känslor av värdelöshet är också vanliga, liksom koncentrationssvårigheter och störd sömn och aptit. Om detta varar mer än ett par veckor är det viktigt att söka hjälp. En obehandlad depression kan vara svår att hämta sig från och i värsta fall kommer den tillbaka om och om igen. Det är viktigt att veta att det inte är ett svaghetstecken att bli deprimerad. Ofta är det just högpresterande eller empatiska, omhändertagande personer som drabbas. Orsakerna till depression är många och det är inte alltid det går att hitta en specifik anledning. Långvarig stress, sorg, separationer och även svåra konflikter kan utlösa depressiva tillstånd. Olika ångestsjukdomar, ADHD och överdriven alkoholkonsumtion kan öka risken och förvärra situationen.

Ångest

Ångest innebär stark oro och ängslan och ibland en panikartad rädsla. Olika typer av ångest kan yttra sig på olika sätt. En del har lidit av överdriven ängslighet och oroliga tankar ända sen barndomen. Hos andra dyker ångesten upp efter traumatiska händelser eller perioder av långvarig stress. Ångest är mer än nervositet eller oro över vardagliga problem. När någon har ångest gör en överproduktion av stresshormon att hjärnan och kroppen reagerar som om de stod inför en omedelbar och allvarlig fara. Symptomen kan vara till exempel yrsel, darrningar, andningssvårigheter, illamående, diarré och hjärtklappning. Plötsliga panikångestattacker kan ibland påminna om en hjärtattack. Ångesten kan också vara mer lågintensiv, men istället konstant närvarande. Liksom depression kan ångest behandlas med terapi och/eller mediciner. Ofta gör sjukdomen i sig att det tar emot att söka hjälp. Det är vanligt med skam- och skuldkänslor och omgivningen förstår ofta inte hur plågsam psykisk ohälsa kan vara. Ofta försöker den drabbade dölja sina problem så länge det går.

Så här kan vi hjälpa dig

Hos oss kommer du mötas av människor som kan förstå och hantera de intensiva och komplexa känslor och tankar som kommer med depression och ångest. Vi kan hjälpa dig att förstå och hantera dina symptom och behandla med rätt terapi och medicinering.

För att få hjälp med depression eller ångest ska vända dig till din vårdcentral. Där kan du träffa en psykolog, psykoterapeut eller kurator för samtal och olika former av terapi. Om det behövs kan vårdcentralen remittera dig vidare till specialistvården. Du kan även börja med en bedömning av psykolog online. Viss terapi är också möjligt via chatt och video. 

Här får du hjälp