Diabetes

Diabetes är flera sjukdomar med olika orsaker och behandlingar. Gemensamt för dem är att sockerhalten i blodet är för hög och en obalans i kroppens förmåga att producera och/eller använda insulin.

Här får du vård

Kroppen reglerar mängden socker i blodet genom att producera insulin. När insulinproduktionen inte fungerar stiger sockerhalten och de första symptomen är stora urinmängder, ökad törst och trötthet. Om insulinbristen blir akut riskerar personer med diabetes typ-1 ketoacidos, vilket är ett allvarligt tillstånd som kan leda till insulinkoma. Obehandlad diabetes kan ge skador på njurarna och om obehandlad eller dåligt reglerad diabetes under lång tid kan det leda till att den drabbade behöver dialys och eventuellt transplantation. Andra vanliga problem inkluderar dålig cirkulation i fötterna, hjärtinfarkt, ledproblem, nervskador och tandproblem.

Diabetes typ 1 beror på att kroppen helt eller nästan helt slutat producera insulin. Symptomen kommer redan i barndomen och sjukdomen är ibland ärftlig. Typ 2 har ännu tydligare ärftlighet och är vanligt hos personer äldre än 75. 15 % av befolkningen har anlag för diabetes typ 2, men så länge insulinbristen inte blir för stor i relation till sockerintaget kan sjukdomen hindras från att bryta ut. Diabetes typ 1 måste alltid behandlas med insulin.

Förutom diabetes typ 1 och 2 finns även graviditetsdiabetes, som drabbar både mamman och fostret. Graviditetsdiabetes är ofta symptomfri och upptäcks via urinprov. Om sockernivåerna inte hålls under kontroll börjar fostret växa mer än normalt och blir väldigt stort vilket innebär risker för förlossningskador. Efter graviditeten försvinner sjukdomen i allmänhet av sig själv.

Så kan vi hjälpa dig

Diabetes diagnosticeras på vårdcentralen, på mödravårdscentralen eller i samband med sjukhusbesök på grund av allvarliga symptom. Vi har diabetesmottagningar där du får hjälp med fortsatta kontroller och behandling. Vi kan hjälpa till med alla aspekter av att leva med diabetes och ger både medicinsk behandling och rådgivning.

Här kan du få diagnos och behandling