Är du gravid?

Att få barn är en av de mest omvälvande händelserna i livet, men även själva graviditeten förändrar både kroppen och själen. Därför finns mödravården för att hjälpa dig och din partner med information, rådgivning och regelbundna kontroller av din och barnets hälsa.

Här får du hjälp

Att bli gravid är en naturlig process och inte ett sjukdomstillstånd, men gravida kvinnor bör ändå vara i kontakt med vården för hälsokontroller och för att kunna följa barnets utveckling. Mödravården, det vill säga mödravårdscentralen eller barnmorskemottagningen, skriver in dig när det bekräftats att du är gravid. Därefter kommer en barnmorska vara ditt stöd under graviditetens alla faser och ta hand om ditt och barnets hälsa. I början handlar det mest om regelbundna kontroller och provtagning för att se att allt ser bra ut. Du kan också få tips och råd om kost, hälsa och livsstil. Ofta arrangeras grupper för blivande föräldrar, där ni får både information och möjlighet att lära känna andra blivande föräldrar. Mot slutet av graviditeten hjälper barnmorskan dig att planera hur förlossningen ska gå till och förbereder dig för den första tiden hemma.

Ibland behövs mera tillsyn och medicinsk hjälp. Om du inte är frisk, eller om graviditeten innebär komplikationer eller risker finns, blir kontrollerna tätare och ibland kopplas även specialistmödravården in. Oavsett om graviditeten är okomplicerad eller komplicerad är målet för mödravården att processen ska vara så trygg och säker som möjligt inför den nya familjemedlemmens ankomst.

Så kan vi hjälpa dig

Om du tror att du är gravid kan du på ett apotek köpa ett hemmatest för att vara säker. Barnmorskemottagningen kan också testa dig. För att komma till en barnmorskemottagning behövs ingen remiss, du kan ringa och boka tid direkt. Vissa mottagningar har även drop-in för graviditetstest.

Här hittar du våra barnmorskemottagningar