Hjärna och nerver

Hjärnan och nerverna utgör kroppens kommunikationssystem. Både medvetna handlingar och kroppsliga reaktioner sker när elektriska impulser går via nervsystemet. Även sinnesintryck går via nervbanorna.

Här får du hjälp

Tillsammans bildar hjärnan och ryggmärgen det centrala nervsystemet, CNS. Från ryggmärgen och hjärnan går signaler ut till nerverna, som bildar det perifera nervsystemet. Förutom att skicka ut kommandon till musklerna så får nerverna också tillbaka information från olika sinnesintryck till hjärnan. Kommunikationen sker när elektriska impulser skickas genom nätverket som nervcellerna är del av. En enda cell kan vara kopplad till så många som 1000 andra celler. Själva nervcellen sitter i hjärnan eller ryggmärgen och därifrån går långa utskott, s k axon, ut till alla delar av kroppen.

Vissa nerver är inte viljestyrda. T ex kan vi inte medvetet påverka tarmrörelser eller olika nedbrytningsprocesser i kroppen. Den delen av nervsystemet kallas för det autonoma nervsystemet. Den viljestyrda delen, som vi använder för att röra på oss, prata, läsa osv. kallas för det somatiska nervsystemet.

Hjärnan och nerverna är ett komplext system med komplexa sjukdomar. Allt från blodproppar till Alzheimers påverkar hjärnans funktion. En del sjukdomar attackerar specifikt nerverna, som t ex. multipel skleros, medan Parkinson påverkar signalsubstanserna och därmed hjärnans förmåga att kommunicera via nerverna. Tack vare de stora forskningsinsatser som pågår har många framsteg inom vården gjorts, men botemedel saknas ännu för många vanliga sjukdomar.

Så kan vi hjälpa dig

Symptomen på sjukdomar i hjärna eller nerver kan vara svåra att tyda och diagnoser ställs oftast genom att patienten remitteras från vårdcentralen till en specialist. Vid vissa ärftliga sjukdomar kan det vara bra att gå på regelbundna kontroller. Vänd dig till din vårdcentral för att få hjälp att komma rätt.

Hos oss kan du få hjälp