Hjärta och kärl

Utan välfungerande hjärta och blodkärl fungerar ingenting i kroppen. Som tur är brukar detta komplicerade system oftast sköta sig själv, utan problem eller komplikationer. Med den kunskap som finns idag går det även att behandla och bota många av de åkommor som kunde vara livshotande för ett par generationer sedan.

Här får du vård
Läkare

Hjärtat och blodkärlen utgör kroppens transportsystem. Via blodet försörjs kroppen med näring, syre, hormoner och mycket annat, samtidigt som det utgör kroppens immunförsvar och transporterar bort avfall från matsmältningen. Hjärtats rytmiska sammandragningar fungerar som en pump som för ut blodet via kärlen. Vid varje sammandragning ökar blodtrycket och blodet förs framåt. De så kallade förmaken tar emot blod från kroppen, medan kamrarna pumpar ut det igen. Blodkärlen bildar ett nätverk som består av tre olika typer av kärl. Artärerna leder blodet ut i kroppen, venerna leder blodet tillbaka till hjärtat och de små kapillärerna kopplar ihop vener och artärer.

Varje år föds c:a 100 barn i Sverige med någon form av hjärtfel. Det kan vara förträngningar som hindrar blodflödet eller hål i hjärtat som gör att det inte kan pumpa ordentligt. Även om många barn och unga lever med hjärtsjukdomar idag så dyker de allra flesta problem upp senare i livet. Ofta beror hjärtsjukdomar, som t ex hjärtinfarkt eller stroke (blodpropp i hjärnan), på livsstil. Övervikt, stress, rökning och missbruk påverkar hjärta och kärl på ett sätt som kan orsaka blodproppar eller försvaga hjärtat. Även högt blodtryck påverkas av livsstil, och kan vara en riskfaktor för t ex hjärtflimmer, stroke och hjärtsvikt, som innebär att hjärtat är för svagt för att orka pumpa ordentligt. Övervikt kan orsaka förfettning av kärlen, vilket ökar risken för kärlkramp, ett förstadium till hjärtinfarkt.

Många hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas genom att sluta röka, byta kost och börja motionera. Om du vet med dig att du lever med riskfaktorer och har symptom som t ex. andfåddhet, trötthet, bröstsmärtor eller blåaktiga läppar och naglar är det viktigt att söka vård i tid.

Så kan vi hjälpa dig

Vänd dig i första hand till vårdcentralen om du är orolig för ditt hjärta eller blodkärlen. Om du har akuta symptom ska du ringa ambulans för att få omedelbar hjälp.

Hos oss kan du söka vård