Infektion och förkylning

Infektioner beror på att kroppen angripits av virus, bakterier eller svamp. De flesta infektioner är ofarliga och kräver ingen behandling utöver vila. Virus är en vanlig orsak till infektioner, exempelvis förkylningar.
Här får du vård
Barn snyter sig

Symptom på förkylning kan vara bland annat halsont, hosta, snuva och feber. I allmänhet behövs ingen kontakt med vården, men receptfria läkemedel som nässpray och smärtstillande kan lindra symptomen. Vintertid är influensa och kräksjuka vanligt. För vissa riskgrupper med nedsatt immunförsvar kan dessa sjukdomar ibland vara allvarliga, men i allmänhet är de bara obehagliga. För att bli frisk så snabbt som möjligt är det viktigt att vila och se till att få i sig tillräckligt mycket vätska. Det finns receptfria läkemedel som kan lindra symptom och ta ner febern, men det är viktigt att ta det lugnt även om det då känns bättre.

Ibland orsakas infektioner av bakterier, som t.ex. streptokocker (halsflussbakterien). Symptomen kan då bli allvarligare och det är vanligt med hög feber. Om bakterier är orsaken till infektionen kan antibiotika användas som behandling.

Så kan vi hjälpa dig

Virusinfektioner är oftast självläkande och behöver sällan behandlas, men om du har svårt att andas, känner dig förvirrad eller omtöcknad, har svårt att få i dig vätska eller har hög ihållande feber bör du kontakta vårdcentralen.

 

Hos oss får du hjälp