Leder, muskler och skelett

Skelettet, musklerna och lederna arbetar hårt och råkar ofta ut för skador. Ryggont, värk i axlar och nacke och ömma leder är vanliga problem, men i de allra flesta fall är de behandlingsbara.

Här får du vård

Skelettet utgör en stomme för kroppen och håller den upprätt. Det skyddar även hjärnan och de inre organen och fungerar som fäste och hävstång för musklerna. Inuti benen sitter benmärgen. De stora benens röda benmärg producerar blodets beståndsdelar, medan de mindre benen innehåller gul benmärg, vilket huvudsakligen är fett. Där benen möts och rör sig i relation till varandra sitter lederna. Förutom att lederna möjliggör effektiva rörelser så håller de även ihop benen och ger skelettet stadga.

Musklerna består av olika typer av muskelfibrer och bildar tillsammans med skelett och leder det som kallas för rörelseapparaten. Kroppen har tre olika sorters muskler. Hjärtmuskulaturen bygger upp hjärtat och drar ihop sig för att pumpa ut blod i kroppen. Skelettmuskulaturen bygger upp de stora muskelgrupperna och har sitt fäste i skelettbenen. Det är den enda muskulatur som kan påverkas av viljan. Slutligen består kroppen av en ansenlig mängd glatt muskulatur. Dessa muskler utför många av kroppens viktigaste funktioner, såsom matsmältning, blodflöde och andningsapparaten.

Skador på rörelseapparaten är ofta isolerade, men kan komma att påverka andra delar om de inte behandlas eller om överansträngning fortsätter. T ex kan en muskelskada göra att du stödjer för mycket på andra leder och muskler och om du stukar foten kan muskler i andra benet bli överansträngda. Oftast upptäcks skador på grund av smärta, både akut och långvarig, eller i samband med en olycka. Benbrott, trasiga muskler och inflammerade leder kan kräva lång behandling. De vanligaste problemen som drabbar rörelseapparaten är trauman i samband med olyckor och ryggont, som kan ha många olika orsaker.

Så kan vi hjälpa dig

Om du behöver hjälp för besvär med leder eller muskler ska du vända dig till vårdcentralen. En del av våra vårdcentraler har så kallade rehabmottagningar där det finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter och som du direkt kan vända dig till, utan remiss. Ibland finns det på vårdcentralen kiropraktor eller naprapat. Vi erbjuder också specialistmottagningar som är inriktade på rehab och som tar emot patienter både med och utan remiss. 

Här får du hjälp