Problem med andning och allergiska symptom

Luftvägarna kan drabbas av många olika symptom. Vanligtvis beror det inte på något allvarligt, utan ett vanligt förkylningsvirus. Vissa sjukdomstillstånd, som t ex astma och KOL kräver särskild behandling. Astma är ofta förknippat med allergier, även om vissa allergier inte påverkar luftvägarna alls.

Sök vård online - året runt

Hos Capio Go kan både stora och små patienter få snabb hjälp online.
Capio Go är tillgängliga året runt, mellan 7-22. Besöket är kostnadsfritt. Välkommen!

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftrören som leder till andnöd och andfåddhet. På grund av denna inflammation är luftrören extra känsliga och när de utsätts för en retning, till exempel allergiframkallande ämnen, börjar musklerna runt luftrören krampa. Luftrören svullnar och blir trängre, vilket gör det svårt att andas. Ibland piper eller rosslar det i bröstkorgen. Slemhinnan svullnar också upp, vilket leder till hosta. Om astman inte utlösts av en allergi kan den istället uppstå på grund av till exempel kyla, fysisk ansträngning eller dålig luft.

En av tio svenskar har astma, men svårighetsgraden varierar mycket. Oftast behandlas astma med inhalatorer som hjälper både akut och långsiktigt. Vid svåra astmaanfall kan den drabbade få livshotande syrebrist. Alla astmatiker bör gå på regelbundna kontroller för att följa upp sjukdomens utveckling och anpassa medicineringen. Tack vare forskning finns det idag effektiv behandling mot astma och vi vet mer och mer om varför astma uppstår.

KOL

KOL står för Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En av tolv vuxna har KOL, men av dessa är det bara runt en femtedel som fått diagnos. Sjukdomen tar c:a 2800 liv per år och är en av våra allvarligaste folksjukdomar. Symptomen dyker oftast upp långsamt över tid. Sjukdomen orsakar en inflammation i luftvägar och lungor, vilket leder till trötthet, andfåddhet och hosta med missfärgade upphostningar. Ofta är försämringen gradvis och därför upptäcks sjukdomen inte. När KOL blivit svårartad blir patienten snabbt sämre och hjärta, muskler och skelett påverkas också. Den främsta orsaken till KOL är rökning men en fjärdedel av patienterna har aldrig rökt. En stor del av arbetet med att minska antalet sjukdomsfall går ut på att hindra unga från att börja röka och att få rökare att sluta.

Allergier

En allergi är en överkänslighet mot specifika ämnen. Överkänsligheten beror på att kroppens immunförsvar börjar reagera på ofarliga ämnen på samma sätt som på skadliga ämnen eller organismer. En inflammatorisk reaktion sätts igång och orsakar olika symptom. Symptomen varierar beroende på typ av allergi, men för luftburna allergener som t ex pollen och pälsdjur är det vanligt med nysningar, snuva, rinnande ögon och envis hosta. Även starka dofter som parfymer och irriterande ämnen kan ge liknande besvär. Astmatiska symptom är också vanliga.

Födoämnesallergi är vanligt och innebär ofta magproblem, trötthet, eksem eller utslag. I extrema fall kan matallergi leda till anafylaktisk chock, vilket leder till döden om det inte omedelbart behandlas.

Så kan vi hjälpa dig

Vid pollenallergi, astmaförsämring och röda ögon kan du söka vård online hos Capio Go.

Om du upplever problem med andningen eller misstänker att du har en allergi ska du vända dig till vårdcentralen för diagnos och behandling. Om specialistläkare behövs kommer du remitteras till en lämplig mottagning.

Hos oss får du hjälp