Öron, näsa och hals

Symptom och sjukdomar som har att göra med öron, näsan eller halsen behandlas ofta på samma mottagning, en s k öron-näsa-hals-mottagning. Enklare besvär kan behandlas på vårdcentralen.
Här får du hjälp
Läkare undersöker öra på ett barn

Det finns ett antal olika sjukdomar, tillstånd och besvär som kan drabba öronen, näsan, munhålan, svalget och halsen. Det kan röra sig om öroninflammationer, bihåleinflammationer, snarkning och mycket mer. Lindriga tillstånd inkluderar t ex vaxproppar i öronen, vilket kan åtgärdas hemma, medan allvarligare tillstånd, som t ex tinnitus, behöver behandlas av specialister.

Följande sjukdomar kan behandlas inom området öron-näsa-hals:

 • Öronvärk
 • Hörselproblem
 • Nedsatt lukt eller smak
 • Röstproblem
 • Hudförändringar i ansikte, på huvudet och på halsen
 • Slemhinneförändringar i munhåla och svalg
 • Tinnitus
 • Yrsel
 • Heshet
 • Näspolyper
 • Vaxproppar
 • Sväljningssvårigheter

Så kan vi hjälpa dig

Vänd dig i första hand till vårdcentralen för att få hjälp med dina besvär. Där får du antingen behandling eller blir remitterad till en öron-näsa-halsmottagning.

 

Hos oss kan du få hjälp