Övervikt och fetma

Övervikt har blivit ett allt större hälsoproblem, mycket på grund av kaloririk kost och arbete som innebär mycket stillasittande. Övervikt och fetma orsakar många hälsoproblem och kan förkorta livet såväl som försämra livskvaliteten.

Här får du hjälp
Mat

Övervikt beror på att antalet kalorier som konsumeras är högre än vad kroppen förbränner och definieras ofta som ett BMI över 25. BMI räknas ut genom att dela vikten i kg med längden i meter i kvadrat och är inte ett exakt mått på hur hälsosam någons kroppsvikt är. Det kan däremot fungera som en indikation för att undersöka närmare hur vikten påverkar deras hälsa. Midjemått och fettprocent används också ofta för att bedöma hälsorisken.

Ett BMI över 30 räknas som fetma och riskerna för hälsan börjar då ofta bli allvarliga. Vid ett BMI på 35 är det ibland så svårt för patienten att gå ner i vikt med vanliga metoder att en operation är det bästa valet. Dessa operationer kan se ut på olika sätt, men går alla ut på att minska mängden mat som magen kan ta emot och därmed tvinga fram en viktnedgång. Liksom alla operationer är viktkirurgi riskabelt, speciellt eftersom gravt överviktiga patienter redan är i dåligt skick. Fetma förknippas med många hälsorisker, t ex ökar risken för högt blodtryck, diabetes och belastningsskador på lederna.

Ett bra första steg om du vill gå ner i vikt är att ta hjälp av en dietist. Dietister kan hjälpa till att utvärdera matvanor, lägga upp planer och strategier för viktnedgång. De kan även remittera för andra undersökningar för att se till att kroppen får vad den behöver.

Så kan vi hjälpa dig

Vi har dietister hos våra vårdcentraler, flera mottagningar som är specialiserade på fetma och ett centrum för titthålskirurgi, som utför bland annat viktoperationer.

Här kan du få hjälp med din vikt