Urinvägar

Urinvägarna kan likna kroppens reningsverk och därför är det viktigt att de fungerar som de ska.

Här får du hjälp

Urinvägarna består av njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör och har som uppgift att reglera kroppsvätskans volym och sammansättning samt avlägsna slaggprodukter och överskottsvatten.

När blodet rinner igenom njurarna filtreras det genom miljoner specialfilter. De ämnen som behövs i kroppen skickas tillbaka ut i blodet. Det vatten och restprodukter som blir kvar lämnar kroppen som urin via urinledaren till urinblåsan och sedan ut genom urinröret. 

Vissa delar av urinvägarna är extra känsliga för infektioner. Vanligaste infektionen är inflammation i urinblåsan, blåskatarr, som uppstår då infektioner kommer upp i urinröret och sprids till blåsan. Även inkontinens är vanligt och drabbar oftast kvinnor och äldre personer.

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret på män alldeles under urinblåsan. Denna växer med åldern och kan därmed skapa en hel del problem som ofta kommer smygande.

Om det behövs utförs ibland cystoskopi eller ultraljud. Vid cystoskopi förs ett smalt böjligt instrument in i urinrör och urinblåsan. Vid ultraljud förs en stav in i ändtarmen och via den kan man se prostatakörteln via en skärm. Om problemen är lindriga kan du ofta få en diagnos med hjälp av en enklare undersökning och medicinering.

Så kan vi hjälpa dig

Upplever du besvär ska du ta kontakt med din vårdcentral eller söka vård online. Vid behov blir du därefter remitterad till en specialistmottagning. Hos vissa av våra mottagningar kan du även lämna in en egenremiss.

Här får du hjälp