Vaccin för barn och vuxna

Vaccinationer är viktiga både för samhället och för individens hälsa. Tack vare de moderna vaccinationsprogrammen har många av de vanligaste dödliga barnsjukdomarna helt försvunnit. Förutom de vanliga barnvaccinationerna finns det ett antal vaccinationer som är nödvändiga för vissa personer på grund av deras individuella omständigheter.

Här får du hjälp
Karta

De första vaccinationerna kommer tidigt i ett barns liv och är del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Alla barn erbjuds vaccinationer på Barnavårdscentralen med bestämda intervall. Vaccinationerna är både mot sjukdomar som inte längre finns i Sverige (som mässling och röda hund) och mot sjukdomar som förekommer ofta och ger svåra symptom (som lunginflammation och haemophilus influenzae).  Anledningen till att barn vaccineras för sjukdomar som inte förekommit på länge är just för att förhindra att sjukdomarna kommer tillbaka. Så länge en tillräckligt stor del av befolkningen är immuniserad kan sjukdomen inte bryta ut. Detta skyddar dem som av olika skäl inte kan vaccineras eller har nedsatt immunförsvar.

Som vuxen är det ibland nödvändigt att vaccinera sig för specifika sjukdomar. Det kan vara för att förnya en vaccination som börjat förlora effekt, inför en resa till ett land med andra sjukdomar eller inför influensasäsongen. Personer över 65 års ålder, gravida och andra riskgrupper erbjuds gratis influensavaccin varje år.

Så kan vi hjälpa dig

Vaccinationer för barn sköts via BVC och är gratis. Ni får en kallelse när det är dags. När barnet blir äldre fortsätter skolhälsovården med vaccinationsprogrammen.

För att vaccineras som vuxen ska du vända dig till vårdcentralen eller till en vaccinationsmottagning.

Här kan du vaccinera dig