Vaccinationer och resevaccin

Vi hjälper dig och din familj med vaccinering inför resan eller för att stärka skyddet mot vanliga sjukdomar i Sverige.

Hitta mottagning att vaccinera dig på
Flicka får vaccination

Vaccinationer är viktiga både för samhället och för individens hälsa

Tack vare de moderna vaccinationsprogrammen har många av de vanligaste dödliga barnsjukdomarna helt försvunnit. Förutom de vanliga barnvaccinationerna finns det ett antal vaccinationer som är nödvändiga för vissa personer på grund av deras individuella omständigheter.

De första vaccinationerna kommer tidigt i ett barns liv och är del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Alla barn erbjuds vaccinationer på Barnavårdscentralen med bestämda intervall. Vaccinationerna är både mot sjukdomar som inte längre finns i Sverige (som mässling och röda hund) och mot sjukdomar som förekommer ofta och ger svåra symptom (som lunginflammation och haemophilus influenzae).  Anledningen till att barn vaccineras för sjukdomar som inte förekommit på länge är just för att förhindra att sjukdomarna kommer tillbaka. Så länge en tillräckligt stor del av befolkningen är immuniserad kan sjukdomen inte bryta ut. Detta skyddar dem som av olika skäl inte kan vaccineras eller har nedsatt immunförsvar.

Som vuxen är det ibland nödvändigt att vaccinera sig för specifika sjukdomar. Det kan vara för att förnya en vaccination som börjat förlora effekt, inför en resa till ett land med andra sjukdomar eller inför influensasäsongen. Personer över 65 års ålder, gravida och andra riskgrupper erbjuds gratis influensavaccin varje år.

Ett urval av vaccinationer Capio kan hjälpa till med

 • Difteri

  Difteri orsakas av en bakterie i hals och luftvägar. Den producerar ett gift som angriper hjärta och nerver med förlamningar och hjärtsvikt som följd. Antibiotika angriper bara bakterien, inte giftet. Sjukdomen har varit på stark frammarsch i Ryssland och Baltikum och oro finns för spridning till våra breddgrader. Många äldre och medelålders personer har visat sig ha ett nedsatt skydd. Grundvaccinering sker tillsammans med stelkramp och bör fyllas på med en spruta vart 20:e år.

 • Gula febern

  Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.

 • Hepatit A (gulsot) 

  Hepatit A-skydd bör du ha vid resor utanför Västeuropa. Sjukdomen är en födoämnessmitta där ett tarmvirus angriper levern och ger gulsot. Gammaglobulin är en insamlad plasmaprodukt från redan immuna personer och ges som ett kortvarigt skydd. Hepatit A-vaccin ger ett eget bestående skydd. Efter två sprutor räcker skyddet i minst 30 år.

 • Japansk encephalit

  Japansk encephalit är en virussjukdom i Sydostasien som överförs med myggor från grisar. Infektionen resulterar i en svår hjärnhinneinflammation och ger förlamningar som ibland är bestående och i vissa fall dödliga. Risken att drabbas är liten och hittills har bara två svenskar insjuknat. Därför bör vaccination endast övervägas vid långvarig vistelse (minst en månad) på landsbygden i den drabbade delen av världen. Myggstift och/eller nät rekommenderas.

 • Kolera

  Kolera är en fruktad tarmsjukdom som ger stora vätskeförluster. Sjukdomen kan vara livshotande och orsakas av en bakterie i avloppsförorenat dricksvatten. Risken för friska personer att insjukna är mycket liten. Vaccinet drickes på fastande mage vid två tillfällen och samma vaccination ger även ett visst skydd mot turistdiarré. Senast två veckor före avresan bör vaccinationen påbörjas.

 • Malaria

  Malaria är en parasitsjukdom som överförs av myggor. Den skördar miljontals dödsoffer varje år. Att ta malariatabletter i förebyggande syfte vid utlandsresor till riskområden är en självklarhet - liksom insektsskydd av olika slag. En ökad resistens hos parasiten har blivit ett tilltagande bekymmer, särskilt i Afrika och i delar av Sydostasien. Är du gravid bör du undvika att resa till malariaområden

 • Polio

  Polio är ett tarmvirus som människan får i sig med föda eller vatten i länder med dåliga sanitära förhållanden. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. I Sverige hade vi senaste epidemien på 50-talet. Vid utlandsresa bör du se över ditt skydd.

 • Rabies

  Rabies är en historiskt fruktad virussjukdom som inte är behandlingsbar. Den leder alltid till döden hos ovaccinerade. Smitta sker genom bett eller rivning av rabiessmittat djur, i regel hund eller katt.

  Sjukdomen finns hos varmblodiga däggdjur över hela världen utom i England, Skandinavien, Australien och Nya Zeeland. Eftersom tiden från smitta till sjukdom är ovanligt lång (20-29 dagar) går det att förstärka vaccinet om du misstänker att du blivit smittad. Som ovaccinerad måste du dessutom alltid ha rabiesserum. Därför bör du vid misstänkt bett uppsöka vårdinrättning eller Svenska ambassaden i landet, helst inom två dygn.

 • Tuberkulos

  Tuberkulos är en välkänd farsot och en realitet i stora delar av världen. Sjukdomen orsakas av en svårbehandlad bakterie som smittar via upphostningar och upprepad nära kontakt med den sjuke. Allmän vaccination förekommer i många länder, men i Sverige slutade vi med detta 1975. Därför saknar många av våra unga långresenärer skydd. Vid längre vistelser i befolkningstäta och fattiga miljöer rekommenderas vaccination. Den bör ske två månader före avresa för att ge ett fullgott skydd. Är du vaccinerad en gång behöver behandlingen vanligtvis inte upprepas.

 • Tyfoid

  Tyfoid är den allvarligaste formen av salmonella, den är dock ovanlig. Vaccinet tas i kapselform på fastande mage på tre olika dagar och minst tre veckor före avresan. Det ger då ett säkert skydd i cirka 3 år. Vaccinet kan också ges som spruta om du har mindre än 3 veckor till din resa.

 • TBE

  TBE är en förkortning av engelska Tick-Borne-Encephalitis och sjukdomen är en fästingöverförd virussjukdom i hjärna och hjärnhinnor. TBE finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, på Åland och längs södra ostkusten i Sverige samt fläckvis kring Vänern, Vättern och på bohuskusten. Vid utlandsresa förekommer smittrisk vid längre tids vistelse på landsbygden i Östeuropa och då särskilt på vissa ställen i Baltikum, Polen och Österrike. Vad vi vet förekommer sjukdomen inte utanför Europa. Förskolebarn insjuknar sällan.

  Läs mer om TBE-Vaccin här.

 • Stelkramp

  Stelkramp är en jordbakterie som producerar ett nervgift som ger dödliga kramper. Smitta sker genom förorenade sår men är sällsynt. Grundvaccinering med fyra sprutor och en påfyllning i vuxen ålder ger skydd i cirka 20 år.

 • Influensa

  Är du i riskgruppen och därmed riskerar att bli allvarligt sjuk av influensan, så bör du vaccinera dig. Influensaviruset finns i flera varianter och varierar från år till år; du behöver därför vaccinera dig varje år för att skydda dig mot årets influensa.

  Läs mer om influensa vaccin här.

 
När ska du vaccinera dig?
Vi rekommenderar att du ser över ditt vaccinationsskydd i samband med utlandsresor. Extra viktigt är det om du ska resa långt, vara borta länge eller befinna dig i miljöer du är ovan vid.
 
Vi arbetar också med att förebygga andra sjukdomar du kan komma i kontakt med här hemma. Inför våren och sommaren kan det till exempel vara lämpligt att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation (TBE). Om du tillhör en riskgrupp kan du även behöva vaccinera dig mot influensa. 
 

När ska du inte vaccinera dig?

Du bör vanligtvis inte vaccinera dig om du har en allvarlig infektion i kroppen och tar antibiotika eller befinner dig i ett tidigt stadie av en graviditet. I vissa situationer är det dock så pass viktigt med skydd att du bör vaccinera dig ändå. Kontakta oss för rådgivning.
 

Var ute i god tid

Många vaccin behöver tas vid upprepade tillfällen (i en serie), vilket medför återbesök under en tid. För andra vaccin tar det dagar eller veckor innan fullt skydd uppnås. Om du ska ut och resa eller behöver skydd vid en viss tidpunkt rekommenderar vi därför att du bokar in ett besök så tidigt som möjligt. Detta för att du ska få bästa möjliga skydd.
 

Så kan vi hjälpa dig

Vaccinationer för barn sköts via BVC och är gratis. Ni får en kallelse när det är dags. När barnet blir äldre fortsätter skolhälsovården med vaccinationsprogrammen.
 
För att vaccineras som vuxen ska du vända dig till vårdcentralen eller till en vaccinationsmottagning. Du kan vaccinera dig på de flesta av Capios mottagningar. Hitta din närmaste mottagning i listan nedan. 


Här kan du vaccinera dig