Influensavaccin

Vaccination mot influensa. När bör du egentligen vaccinera dig?

Vaccinera dig här
influensa

Symtom

Influensa är en mycket smittsam virusinfektion som sprids via luften. Det bästa sättet att skydda sig mot influensan är att vaccinera sig. Oftast bryter influensan ut plötsligt och de vanligaste symptomen vid influensa är:

 • Feber
 • Torrhosta
 • Ont i huvud
 • Ont i leder och muskler

Läs mer om influensa i vår influensaguide.

Behandling

Vaccinera dig mot årets influensa i tid om du är i riskgruppen eftersom du då riskerar att bli allvarligt sjuk av influensan. Du tillhör riskgruppen och bör vaccinera dig om du är 65 år och äldre, gravid eller har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt
 • Svårinställd diabetes
 • Andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Influensaviruset finns i flera varianter och varierar från år till år; du behöver därför vaccinera dig varje år för att skydda dig mot årets influensa.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken att bli smittad av influensa genom att:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och avsluta gärna med handsprit
 • Undvika att röra vid dina ögon, din näsa och din mun
 • Undvika nära kontakt med personer som redan är förkylda eller har influensa

Så kan vi hjälpa dig

Du kan vaccinera dig på de flesta av Capios mottagningar. Hitta din närmaste mottagning i listan nedan. 

Här kan du vaccinera dig