Vård för äldre

När vi blir äldre dyker nya problem med hälsan upp. En del av dem är typiska just för åldrandeprocessen. För att det ska bli lättare att hantera vårdbehovet finns därför äldremottagningar.

Här får du hjälp
Äldre

För att göra vården tillgänglig, trygg och välorganiserad för äldre samlas resurser och service på en äldremottagning. Genom att gå igenom alla patientens vårdbehov och lägga upp en individuell vårdplanering går det att få översikt över insatserna och se till att inget faller mellan stolarna. En sjuksköterska sköter bokning av tider och tar även emot samtal från patienterna. Patienterna kan få hjälp med råd och planering för medicinering, kost och hälsa. Äldremottagningar kan även utföra demensutredningar och erbjuda annan specialistvård samt de årliga influensavaccinationerna.

Så kan vi hjälpa dig

Våra äldremottagningar samlar vården och hjälper till att organisera och planera kring patienternas behandlingar. Det går bra att komma in direkt för att få hjälp av en sjuksköterska eller att boka tid med en sköterska, läkare eller andra specialister.

Vi erbjuder äldremottagning