Om samtycke kring personuppgifter

När du registrerar dina uppgifter anger du personuppgifter inkluderande namn, e-postadress och telefonnummer. Capio vill behandla personuppgifterna för att skicka information och marknadsföring till dig via e-post, sms, annan digital media eller per post.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Capio Närsjukvård AB, och våra bolag inom Capio Sverige. Uppgifterna kommer att skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Du ansvarar för att uppgifterna du tillhandahåller är korrekta, och för att kontakta oss om det finns behov att rätta uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är Capio Närsjukvård AB, org. nr 556422-0860 (”Capio”, ”vi”, eller ”oss”), som behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Om du har frågor om hur dina personuppgifter används kan du kontakta oss:

Capio Närsjukvård AB
naersjukvardmarknad@capio.se
031-732 40 00

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till Capio. Uppgifterna kommer att behandlas tills du återkallat ditt samtycke.

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Håll dig uppdaterad - registrering