Capio
Capio
händer

Sista hjälpen

Sista hjälpen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan stödja en svårt sjuk närstående eller vän. Kursen är liksom ”första hjälpen” riktad till alla som vill förbättra sin kunskap och förmåga att hjälpa till när döden kommer nära. Kursen är kostnadsfri.

Innehåll

”Sista hjälpen-utbildningen” (engelska “Last Aid”) är ett europeiskt utbildningskoncept som fokuserar på omsorg och stöd i livets slut och som i likhet med ”första hjälpen”-kurser vänder sig till allmänheten med syftet att utbilda och informera om basalt omhändertagande av medmänniskor i behov av stöd i livets slutskede. Utbildningen är framtagen av Dr Georg Bollig, en tysk läkare, med syfte att undervisa både anhöriga och allmänheten om detta naturliga, men på något vis fortfarande obekväma ämne. Utbildningen består av fyra block som gås igenom under 2-3 timmar:

  • Döden är en naturlig händelse: Vad innebär döendeprocessen?
  • Förberedelse inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar och socialt stöd.
  • Lindra lidandet: vanliga problem och symtom, vad kan jag göra för att hjälpa till?
  • Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning.

Utbildningen genomförs i samarbete med Österlenprojektet och Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Den är internationell och genomförs i flera andra länder i Europa. 

Datum för kursen 2023

Datum

Tid

Plats

29 mars

17:00-20:00

Sollentuna Sjukhus

17 maj

17:00-20:00

Sollentuna Sjukhus

6 september

17:00-20:00

Sollentuna Sjukhus

25 oktober

17:00-19:00

Teams

6 december

17:00-19:00

Teams

Vid frågor kontakta: judy.laurin@capio.se

Anmäl dig här

Välj dag du önskar boka
Personuppgiftsbehandling