SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

Vård online

SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

två medarbetare capio

Leda på Capio

Ledarskap inom Capio handlar inte bara om att bedriva en vård av högsta kvalitet, det handlar även om att bygga trygga team och människor.​

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

Våra ledare är viktiga​

Att vara ledare på Capio innebär att leva våra värderingar, skapa trygga team och leda mot våra uppsatta mål. Vi vet att en bra chef är avgörande för en medarbetares mående och utveckling, därför vill vi skapa en miljö där våra ledare kan utvecklas och får stöttning i sitt ledarskap. Vi har många fantastiska ledare som vi är stolta över och som bidrar till en långsiktig god verksamhet med stark teamkänsla. De vet vad det innebär att leda på Capio och delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Ledarskapsprogram inom Capio ​

Ett av våra ledarskapsprogram inom Capio är vårt mentorskapsprogram där juniora chefer matchas med mer erfarna ledare för stöd och utveckling. Samarbetet mellan adept och mentor har sin utgångspunkt i adeptens utmaningar och utvecklingsområden, men lärandet är ömsesidigt och tanken är att båda ska kunna lära av varandra. Capio Management Program är ett annat gemensamt program som vi erbjuder våra ledare. Programmet är baserat på vår Capiomodell som är ett verktyg och metod för att utveckla våra verksamheter. Här möts ledare från hela vår verksamhet för att dela erfarenheter och arbetar casebaserat för att bli ännu bättre på att analysera och utveckla våra verksamheter. Syftet med alla våra program är att deltagarna med erfarenhetsutbyte ska kunna växa och utveckla sitt ledarskap.​

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!