Vård online
Vård online
två medarbetare

Chef och ledare

Ledarskap inom Capio handlar inte bara om att bedriva en vård av högsta kvalitet, det handlar även om att bygga trygga team och människor.

Vill du vara med och utveckla vården?

Nu söker vi sjuksköterskor. Se våra lediga tjänster här.

Vi tror på ett inkluderande ledarskap, där varje chefs ansvarsområde är tydligt. Du som chef kan, vill och får ta ansvar. Vi lär oss och utvecklas ihop, på så sätt får vi energin att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande.

En gemensam väg framåt

Med Capiomodellen som vår bas, skapar vi en gemensam väg och ett gemensamt språk, där det blir lättare att leda och gå åt samma håll. Våra ledare skapar rum där alla känner sig trygga, modiga och kan arbeta tillsammans mot en gemensam riktning.

Vi satsar på våra ledare

Att ha en bra chef vet vi många gånger är avgörande för en medarbetares mående samt utveckling, vår ambition är att alla våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Därför satsar vi mycket på våra ledare på Capio genom att ständigt erbjuda stöttning och utbildning så att de i sin tur har bra förutsättningar för att stötta och utveckla sina team. Vi har inom Capio flera utbildningsprogram där du som ledare får kompetensutveckling inom olika aspekter av ledarskap och fördjupad kunskap i vår verksamhet.

Ett ytterligare sätt för dig som chef att utvecklas i din yrkesroll och inom Capio är att röra dig mellan våra olika verksamheter, affärsområden och länder. I och med vår bredd finns det många spännande vägar att gå.

Mentorskap inom Capio

Vi har nyligen infört ett strukturerat mentorskapsprogram där juniora chefer matchas med mer erfarna ledare för stöd och utveckling. Syftet är att deltagarna med stöd, handledning och erfarenhetsutbyte ska kunna växa och utveckla sitt ledarskap. Samarbetet mellan adept och mentor har sin utgångspunkt i adeptens utmaningar och utvecklingsområden, men lärandet är ömsesidigt och tanken är att båda ska kunna lära av varandra.

Vill du vara med och utveckla vården?

Nu söker vi sjuksköterskor. Se våra lediga tjänster här.