Vård online
Vård online
två medarbetare

Chef och ledare

Ledarskap inom Capio handlar inte bara om att bedriva en vård av högsta kvalitet, det handlar även om att bygga trygga team och människor.

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

Vi tror på ett inkluderande ledarskap, där varje chefs ansvarsområde är tydligt. Du som chef kan, vill och får ta ansvar. Vi lär oss och utvecklas ihop, på så sätt får vi energin att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande.

En gemensam väg framåt

Med Capiomodellen som vår bas, skapar vi en gemensam väg och ett gemensamt språk, där det blir lättare att leda och gå åt samma håll. Våra ledare skapar rum där alla känner sig trygga, modiga och kan arbeta tillsammans mot en gemensam riktning.

Utveckling och utbildning

Ett sätt för dig som chef att utvecklas i din yrkesroll och inom Capio är att röra dig mellan våra olika verksamheter, affärsområden och länder. I och med vår bredd finns det många spännande vägar att gå - något vi uppmuntrar. I vår Capio Academy erbjuder vi olika typer av utbildningar och nätverk för dig som ledare.

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!