Vård online
Vård online

BB S:t Göran - barnmorskor

Capio S:t Görans Sjukhus kommer under andra kvartalet 2023 att starta en förlossningsklinik, med uppdrag att ta emot friska mammor från vecka 37. Förutom förlossning kommer vi att ha en enhet för okomplicerad neonatalvård samt specialistmödravård. Förlossningen kommer stegvis att öka i kapacitet till 4 000 förlossningar per år när den är i full drift.

Vårt mål är att ha trygga, välinformerade familjer på kliniken, att bygga starka vårdkedjor och ha digitala verktyg som ger mamma och barn stöd under hela resan. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö där vi arbetar i team.

Vi kommer successivt börja planera för bemanning, och som ett första steg påbörja rekrytering av nyckelkompetenser till förlossningskliniken.

Just nu vill vi omgående komma i kontakt med följande yrkeskategorier:

  • barnläkare/neonataloger,
  • obstetriker
  • chefer/ledare med relevant erfarenhet som vill vara med och bygga upp vår nya förlossningsklinik.

Tillhör du någon av dessa yrkesgrupper vill vi gärna att du nu lämnar din intresseanmälan och vi kommer att kontakta dig inom en månad.

I början av andra kvartalet 2022 kommer vi dessutom att påbörja rekryteringen av barnsjuksköterskor, barnmorskor samt undersköterskor med relevant erfarenhet.

Du är hjärtligt välkommen att redan nu lämna din spontanansökan här om du tillhör dessa yrkeskategorier och vill vara med starta upp vår nya förlossningsklinik. Din anmälan hamnar då i vårt rekryteringsverktyg. Genom det vill vi gärna hålla kontakt med dig löpande tills rekryteringen kör igång.

Vi ser fram emot att få kontakt med dig!

Vänliga hälsningar,

Capio S:t Görans Sjukhus

Du kan läsa mer vår kommande förlossningsverksamhet på
Förlossning 2023 (capiostgoran.se)